Intenzivní test slovní zásoby

René Nekuda

Tvůrčí psaní

René Nekuda

Tvůrčí psaní

Intenzivní test slovní zásoby

Intenzivní test slovní zásoby je velmi důležitá věc pro všechny, kteří se zabývají slovem. Dokáže odhalit velké nedostatky ve vaší slovní zásobě, nebo vás naopak ujistí, že děláte správnou věc, když píšete. Ale vlastně může být zajímavý i pro ty, kteří se slovem neživí – přeci jenom naše slovní zásoba určuje, nakolik jsme schopní sebevyjádření. Vždyť je to základ řeči, základního dorozumívacího prostředku mezi lidmi!

Trocha teorie

Slovní zásoba představuje soubor všech slov, která:

 1. se v jazyce vyskytují
 2. a člověk v daném jazyce zná (individuální slovní zásoba).

Do aktivní slovní zásoby patří ta slova, která člověk používá při ústním i psaném projevu. Slovům z pasivní slovní zásoby člověk rozumí, ale sám je běžně nepoužívá.

Počet slov v slovní zásobě se liší mezi jazyky i mezi lidmi. V češtině tvoří aktivní slovní zásobu u dospělého člověka asi 3.000 – 10.000 slov. Pasivní slovní zásoba je obvykle 3 – 6x vyšší.

Poznámka: Zdrojem “Trochy teorie” se stala Wikipedia.cz, kde také najdete více informací (např. tady).

Intenzivní test slovní zásoby

A po minimální troše teorie se dostáváme k avizovanému testu slovní zásoby. Jelikož je opravdu intenzivní, zabere vám 3 hodiny. (Možná to není málo a nebude to ani jednoduché, každopádně stojí za to ho absolvovat. Opravdu!)

Nastavte si proto nějaký časovač na přesně 3 hodiny, vezměte si tužku, papír, občerstvení a pište. Následující otázky jsou koncipovány volně (počet odpovědí může být jakýkoliv) a můžete je vypracovávat v libovolném pořadí (ale vždycky si odpovědi očíslujte kvůli počítání bodů). Test můžete ukončit i dříve, ale okrádáte se tak o možnost získat co nejvíce bodů. Druhý a další pokusy ztrácí smysl (znáte otázky), proto se snažte hned napoprvé.

Po milém obrázku následují odpovědi. Jestliže test slovní zásoby nebudete dělat nyní, nekoukejte se tam. Pokud jste plně připraveni, tak vzhůru do boje! ;)

Důležitá poznámka: Používejte pouze česká slova a výrazy! K testu nejsou povoleny žádné pomůcky (internet či slovník apod.)!

SKVĚLÝ TIP! Podívejte se také na Rozšiřovač slovní zásoby!

365.141

Otázky

 1. Napiš co nejvíce slov odvozených od slova „voda“ (např. vodovod).
 2. Napiš co nejvíce úryvků českých písniček, které obsahují slovo „les“.
 3. Napiš různá synonyma pro středoškolského učitele (např. úča).
 4. Napiš co nejvíce citově zabarvených synonym ke slovu „babička“. Slova seřaď od eufemismů (slov zjemňujících) po vulgarismy.
 5. Napiš co nejvíce slov patřících do oblasti železniční dopravy.
 6. Napiš co nejvíc různých významů těchto slov (platí i pro zdrobněliny): kohout, jeřáb, motýl, oko, rameno, koruna.
 7. Napiš co nejvíce sloves znázorňujících pláč (např. brečet).
 8. Jakými různými slovy můžeme nahradit slovo „komunikace“?
 9. Napiš co nejvíce slov znázorňujících interiérové vybavení sloužící k ležení (např. gauč).
 10. Vyjmenuj co nejvíce druhů pokrývek hlavy.
 11. Vyjmenuj různé druhy obuvi.
 12. Pomocí různých sloves napiš různé způsoby konzumace tekutin (např. lábat).
 13. Napiš různé způsoby pozdravů při setkání.
 14. Vymysli co nejvíce citoslovcí vyjadřujících zhnusení.
 15. Popiš různými přídavnými jmény žížalu.
 16. Napiš co nejvíce v češtině používaných slov začínajících na písmeno X (je jedno jestli velké, nebo malé).
 17. Napiš názvy různých přístrojů na měření času (často se budou lišit jen přívlastky).
 18. Vymysli nová slová pro pojem „nohy“.
 19. Jakými novými slovy bys nahradil pojem “obr” (např. velkomuž)?
 20. Co je to „kolovník“?
 21. Co je to „šlojíř“?
 22. Napiš co nejvíce názvů osob, věcí a zvířat, které jsou přirozeně bílé (tj. bez umělého zásahu). Např. kočka, ne košile či tričko.
 23. Napiš co nejvíce názvů žlutě kvetoucích rostlin.
 24. Vymysli jiné názvy pro tato díla: Romeo a Julie, Robinson Crusoe, Máj.
 25. Co znamená tvé rodné (křestní) jméno?
 26. Napiš co nejvíce slov končících na „-del“ (např. koudel).
 27. Napiš co nejvíce slov začínajících na „sob-“ (např. sobota).
 28. Napiš co nejvíce slov rýmujících se se slovem „spáry“ (např. káry).
 29. Napiš co nejvíce ustálených spojení k libovolným číslovkám (např. třináctá komnata).
 30. Napiš co nejvíce podstatných jmen v 1. pádě jednotného čísla, která začínají i končí stejným písmenem. Nepoužívejte ženská vlastní jména ani zdrobněliny.
 31. Napiš co nejvíce jednoslabičných slov označujících názvy zvířat (např. vepř).
 32. Napiš co nejvíce slov, jejichž význam se mění změnou diakritického znaménka (např. pas x pás).
 33. Napiš co nejvíce slov měnících význam podle způsobu čtení (zleva doprava a naopak). Například atlas x salta.
 34. Napiš co nejvíce slov, která se zepředu i zezadu čtou stejně (např. radar).
 35. Vymysli co nejvíce slov, která v sobě obsahují jiná slova (např. koloběžka – buďto běžka, nebo kolo – započítej pouze jednou).
 36. Napiš pranostiky, které se vztahují k létu.
 37. Vymysli co nejvíce příkladů na oxymorón (spojení dvou slov, která si významově odporují, ale dávají smysl). Například “bílé noci” v Rusku.
 38. Napiš co nejvíc rčení, slovních spojení a smybolických výraznamů, které se vztahují ke slovu “kámen“.

Nyní test slovní zásoby končí. Pokud jste dopsali (nebo uplnynuly 3 hodiny), odložte tužku a odpočiňte si. Dejte si krátkou pauzu, kterou si zasloužíte – vyhodnocení testu je za obrázkem…

0-240

Vyhodnocení testu slovní zásoby

K tomuto Intenzivnímu testu slovní zásoby (nyní už víte, co je to intenzivní, že?) jsem se dostal ve škole. Jeho autorkou je spisovatelka Ivona Březinová a já jsem ho sem přepsal s jejím laskavým svolením. („Ivono, díky!“)

Je pravda, že jsem vynechal tři otázky, jednu přidal a jednu upravil tak, aby byl test vyvážený a co nejvíce srozumitelný. Nemyslím, že běžný čtenář bude zvládat výrazy typu homonyma či akronym (což nemyslím vůbec zle).

Hodnocení testu slovní zásoby je velmi jednoduché – za každou správnou odpověď si započítejte u otázek číslo 1 až 25 jeden bod; u zbylých body dva. Správná odpověď se takto dosti špatně definuje, dokonce jsem si vědom některých možných nejasností v zadání – proto doporučuji dát test na opravu někomu jinému. V žádném případě si ale nezapočítavejte body za odpovědi, které byly uvedeny jako příklad (např. u otázky číslo 31 slovo “vepř”)!

Poznámka: Šlojíř znamená šátek (sv. Ludmila byla uškrcena šlojířem) a kolovník je rostlina.

Body důkladně sečtěte a výsledky najdete za dalším obrázkem…

Keňa

Závěr

Sám se přiznám, že jsem s testem měl velký problém. Cítil jsem se naprosto vygumovaný, chtěl jsem to několikrát vzdát, ale úspěšně se mi povedlo ho dokončit (což beru jako svoji malou osobní výhru). :) Takže pokud jste nepodváděli a dostali jste se až sem, upřímně vám gratuluji!

Výsledek testu slovní zásoby vám sice prozradí, jak velkou máte slovní zásobu, ale neřekne vám, jak jste dobří v psaní. Když se dělal výzkum známých spisovatelů, hodili vědci jejich texty do počítače, aby zjistili počet slov, které běžně používají. Kupodivu neplatí pravidlo, že čím větší slovní zásoba, tím lepší spisovatel. Mnohdy byly výsledky až zarážející. Ale jak jsem psal již v úvodu – velká slovní zásoba vám dává větší možnost vyjadřovat se. A to je pro spisovatele základ, ne? ;)

Průměrný český člověk by měl dosáhnout výsledku mezi 200 až 300 body. 400 a více bodů už je slušný výkon. Ovšem ten, který se zabývá slovem profesně by neměl mít méně jak 500 bodů. Jestliže jste měli více než 700 bodů, jste geniální a chtěl bych se s vámi seznámit. :D (O mně, aby to bylo spravedlivé – nemyslím si, že bych měl velkou slovní zásobu, ale dosáhl jsem 546 bodů.)

TIP! Otestujte ještě svoji kreativitu nebo zjistěte rychlost svého myšlení. A podívali jste se na zmiňovaný Rozšiřovač slovní zásoby?

Doufám, že byl pro vás tento test užitečný (pro mě ano)! Jsem rád, že mi Ivona povolila ho zveřejnit a ještě radši budu, když se se zkušenostmi s ním podělíte na tomto kreativním blogu (viz komentáře dole). A tak slovu zdar! ;)

Je tady toho ještě víc ke čtení:

Akreditované kurzy tvůrčího psaní pro všechny

Přihlaste se do ověřených kurzů tvůrčího psaní, které by vám doporučilo více než 98 % předchozích účastníků. Kdoví, třeba napíšete svoji vlastní knihu… ;)

50 komentářů u „Intenzivní test slovní zásoby“

 1. Test jsem absolvovala za 1 hodinu 20 minut. zpočátku byl velmi snadný, potom se obtížnost zvyšovala. Na 2 otázky jsem neznala odpověd¨. Test by zábavný, ale oči jsou unavené…. Nasbírala jsem celkem 320 bodů, ale zpětně jsem se k otázkám nevracela.
  Děkuji za něj. J

  Odpovědět
  • Nesmím se srovnávat s těmi mláďaty, která si to také zkusila. Mohla bych být jejich babička…
   Odměnila jsem se spánkem. Ale ta nadměrně vysoká čísla u některých mi připadala nevěrohodná.
   Vážím si Vaší trpělivosti. Ať se Vám daří.
   S pozdravem Jarka

  • Dobrý den, Mileno. Téměř na konci najdete nadpis Vyhodnocení testu slovní zásoby. Taky díky a držím vám palce!

   P. S. Rozhodně se mrkněte i na můj Rozšiřovač slovní zásoby, který vám ukáže dle vašich konkrétních výsledků, jak na tom jste v porovnání s ostatními účastníky (je zdarma).

 2. Po jednej hodine testovania som mal 439 bodov. Potom som sa snažil využiť ešte čas, ktorý mi zostal, a nazbieral som ešte 104 bodov. Tak som po dvoch hodinách dosiahol 543 bodov. Takže každému odporúčam využiť dobu troch hodín! Uvidíte, že budete mať lepšie výsledky! Za ten dobrý pocit to stojí! Vďaka za test!

  Odpovědět
 3. Děkuji za skvělý test. Bavil celé 3 hodiny (nejvíce otázka s novotvary pro nohy). 741 bodů, ale věřím, že kdyby to hodnotil někdo jiný, bylo by to méně.

  Odpovědět
 4. Chtěla jsem kouknout na správné odpovědi a vyhodnocení, ale když kliknu na obrázky, nic se mi neukáže (obrázek se jen zvětší) :(

  Odpovědět
  • Hodnocení testu je rozepsáno pod obrázkem, není třeba nikam klikat. :) Jinak gratuluji k dokončení tohoto náročného testu slovní zásoby!

 5. Uuuuuf, s vypětím všech sil jsem po dvou hodinách dosáhla 518 bodů. Uznávám že nad ‘češtinou’ jsem dlouho takhle nezpotila. Děkuji Renému za zveřejní, bylo to příjemných leč namáhavých 120 minut. :)

  Odpovědět
 6. Únava je silná, oči pálí. Přestává vnímat okolí. Neví, jestli neomdlí! Do uší mu zní vzdálená hudba. Nějaký rock. Moc to nevnímá. Velmi pozvolna přemýšlí, co se to vlastně se nim děje. Matně si vzpomíná: “dokončil jsem nějaký test.”
  Jaký přesně? To si nedovede vybavit. Zkouší něco jednoduššího.
  “Věk?”
  “Jo je mi 33, to zvládám.” “Jméno?” “Martin.”
  “A dál?”
  “Co dál?”
  “No proč sem píšeš?”
  “Asi kvůli tomu papírku.”
  “Jakému papírku?
  “No ten co mám přelepený na monitoru.”
  “Co je tam napsáno?”
  “Je to jen číslo.”
  “Jaký, číslo?”
  “648 a už se mě na nic neptej!”
  “Já se na nic neptal?”
  “Tak kdo to tady se mnou mluví?”
  “Jsi to ty sám!”
  “Trpím samomluvou, nebo je to snad schíza?”
  “Jo.”
  “Aha. A co se s tím dá dělat?”
  “Nic.”
  “Tak tedy je nejvyšší čas abychom šli ne?
  “Ne, na něco jsi zapomněl.”
  “No jo, no jo, vzpomínám si, ale ty už by jsi klidně mohl jít.”
  Už se neozval, opravdu odešel. Neznervózňovalo ho to, věděl že se zase vrátí. Musel však splnit to co mu slíbil.
  “Pane Nekudo, děkuji.”
  A v ten moment se vytratil taky.

  Odpovědět
 7. Uff! Po třech hodinách se cítím úplně vyšťavenej. Hlava i záda bolí. V průběhu testu jsem se cítil často vygumovanej a hrozil se výsledku. U každé odpovědi jsem si nechával místo na případné dopsaní dalších odpovědí, pokud bych test dopsal před termínem. Kromě jednoho slova u jedné odpovědi jsem samozřejmě nic už nedopsal. Čím víc jsem se blížil k poslední otázce a konci tříhodinového limitu, tím víc jsem se cítil méněcenný.
  Je mi 44 let a napočítal jsem 670 bodů.
  To mi spadl kámen ze srdce. ;) Ale tři odpovědi s čistou nulou mě zarazily.
  Každopádně děkuji za práci, která je za testem i za celými stránkami a kurzem vidět. Respekt!
  (A omlouvám se za případné chyby v tomto mém komentu, protože mi to už hlava nebere ;)

  Odpovědět
 8. Ahoj, vypadá to, že jsem po těch třech hodinách naprosto vygumovaný a slepý. Může mi, prosím, někdo ochotný napsat, kde najdu výsledky? Dle textu v článku jsou za obrázkem, ale JAK se mám za obrázek dostat? Nerozumím, tak prosím někdo poraďte, bo jinak jsem to všechno dělal úplně zbytečně. Díky.

  Odpovědět
 9. Po spravodlivom “vyškrtaní” som mala skóre 566 bodov. Odpovedala som v slovenčine, takže niektoré české výrazy som vôbec nepoznala, ale napríklad šlojíř som si typla ako časť odevu, takže som bola pomerne blízko (samozrejme, že mi to manžel neuznal). Test som robila asi dve hodiny čistého času, ale vyčerpaná som ešte teraz.

  Odpovědět
 10. Nasbírala jsem uspokojivých 615 bodů. Je mi 15 let, takže jsem ani nečekala “geniální sedmistovku a výš”. Každopádně mě test bavil a i přes únavu z něj mám dobrý pocit. Děkuji :)

  Odpovědět
 11. Tak podle tohohle testu bych měl mít naprosto geniální slovní zásobu – 1333 :) Jako byla to sranda, to uznávám, ale nevím, jak dalece ten test popisuje slovní zásobu. Bavilo mě to teda jen dvě hodiny, i když s některými věcmi by šlo pokračovat opravdu donekonečna (žížala může mít u sebe opravdu spoustu přídavných jmen, je to jen otázka fantazie – žížala může být třeba i nechutná, tlející, vzdorovitá, nenažraná…, a to ani nemluvím o “vymýšlení nových slov” – to mi přišlo nedůstojné, tak jsem tam ani moc neodpovídal).

  Podle mě je ten test přinejmenším dost nevyvážený – třebas jen za slova začínající a končící stejným písmenem jsem nasbíral 668 bodů – věřte, že se jich dá vymyslet fakt hodně. Je fakt, že zrovna tohle je otázka, která asi celkem slovní zásobu odráží.

  Ale je škoda, že třebas v porovnání se stovkami bodů za tenhle podbod si vymýšlení různých výrazů pro pláč nebo pití ani neškrtnou – přičemž to mi zrovna přijde dost relevantní.

  Ale jinak mi to přijde jako zajímavý nápad – i celkem zajímavý způsob, jak aspoň trochu testovat aktivní slovní zásobu (přesně ji otestovat je samozřejmě těžké). S pasivní slovní zásobou to je jednodušší – stačí vybrat slova napříč celým spektrem frekvencí výskytu (tj. známá i neznámá) a podívat se, kolik z nich je známých – kde se tak zhruba nachází moje hranice. Takhle se to testuje např. u angličtiny.

  Každopádně když už nic jiného, tak jsem si tu aspoň moh trochu nahonit ego :D

  Odpovědět
 12. Tak pre mna, ako Slovaka zijuceho v CR, su dve uhly pohladu.
  1) Mam slusnu slovnu zasobu v slovencine aj cestine.
  2) Po cesky som sa este nenaucil. Po slovensky som uz zabudol.

  Uprednostnujem ten 1. :-D

  Odpovědět
 13. Že mám dobrou slovní zásobu, o tom vím, ale že mi vyjde 1030 bodů, to jsem nevěděla. :-DDD Super, překvapila jsem sama sebe a 3 hodiny mi stačily přesně na minutu. Skvělý test, i když u některých otázek bylo nejasné zadání a 3 jsem nedala vůbec. Budu ho šířit :-)

  Odpovědět
 14. díky moc, bylo to zábavné i když se přiznám, že chvílema jsem byla fakt líná přemýšlet :)))
  jinak dosáhla jsem skore 493 a mohla bych mít možná více, ale jsem zbrklík a chci všechno hned :D :D :D
  doufám, že se dočkám během psaní víc takových hříček

  Odpovědět
 15. Test mi vyšel na plus minus 387. Ze začátku jsem se ten test snažila udělat pro body, ale na konci už jsem ten test vnímala úplně jinak. Najednou jsem cítila ze sebe zklamání nebo jako poznání. Nevím jak to přesně popsat (to je ta moje mizerná slovní zásoba). Snad mě chápete. Od teď už začnu náš jazyk vidět jinak a budu si s ním “hrát”. Já chci napsat knihu, moc o to stojím, ale musím pro to něco udělat. A změnit pohled na psaní, než jsem měla doteď. Vždyť ten náš jazyk je tak krásný. Moc a moc děkuji za test René a paní Březinová. Otevřel mi oči.

  Odpovědět
 16. 407 – 16 let… Nic moc, ale když vezmu v potaz, že jsem test dělala během vyučování a pouze dvě hodiny, přičemž se mi 3 otázky špatně vyfotily, takže jsem je nemohla udělat a započítat, to není nejhorší :)

  Odpovědět
 17. 860, úplně hotová…, přísná kontrola by mi to určitě seškrtala, tu nemám, takže objektivita chybí…ale jsem spokojená, bála jsem se, že se ukážu jako břídil…

  Odpovědět
 18. 417 za hodinu dvacet… a teď si říkám, jestli jsem neměla další hodinu a půl strávit vymýšlením těch 83 slov, abych se dostala nad “magickou” pětistovku

  Odpovědět
 19. 336 bodů po šesti měsících na mateřské dovolené, jsem na sebe hrdá :) Přiznávám, že posledních pár otázek už jsem vzdala, když se mi vzbudila dcera a já už se nezvládla soustředit…. Poslední rok jsem neustále doma a mám úplně vygumováno, takže tenhle výsledek mě upřímě potěšil (kdybych chodila mezi lidi, troufám si říct, že bych měla kolem 450 určitě :) Děkuji.

  Odpovědět
 20. Testík jsem zkrátila na rekordních 45 minut :) jsem ostuda, vím, ale přesto se mi podařilo nasbírat 408 bodů ;) test je supr! :)

  Odpovědět
 21. Je mi 18 a po třech hodinách mi vyšlo 548 bodů. Test se mi líbil, ale po skončení jsem měla problém se vůbec dopočítat konečného výsledku. :D

  Odpovědět
 22. 579.
  A to třeba nemám širší slovní zásobu, jen jsem kreativnější.
  A Petra s 993 body je ještě kreativnější. A hádal bych, že u některých otázek by spousta lidí protestovala, že spoustu odpovědí nebude akceptovat, ale právník by řekl, že vyhovují.
  Vysvětlím.
  Myšlenka toho testu není špatná, ale provedení už jo.
  Třeba otázky 1, 6, 10, 11, 12, 26, 27 jsou podle mě dobré a opravdu testují slovní zásobu.
  A jiné, zvlášť otázky 18, 19, 24, patří do testu kreativity, nikoli do testu slovní zásoby.
  Otázky 5, 15, 22, 35, 37 jsou špatně zadané, množina jejich odpovědí není dost pevně vymezená.
  Otázky jako 20, 21, 25 jsou trochu mimo, těžko nějak znatelně ovlivní konečný počet bodů.
  Bodování je dost nelogické.

  A šlojíř je spíš závoj.

  Ale jinak mě to bavilo.

  Odpovědět
 23. Podle Vašeho utěšení může být ze mě dobrá spisovatelka – pouhých 185 bodů. Moc jsem chvátala…

  Odpovědět
 24. Kontrolovala mi to kamarádka, která je učitelka a když mi tam škrtala jednu věc za druhou pěkně jsem se zpotila:-) nakonec je z toho 561 bodíků. Tenhle test je supr. Mohlo by jich být víc.

  Odpovědět
 25. Ahojky, já jsem se do testu pustila se spěchem a tři hodinky jsem tak zkrouhla na hodinku jednu, čemuž také odpovídal výsledek 200 bodů.Takže mám motivaci vše pěkně napravit a už si nic neusnadňovat. Díky za test!

  Odpovědět
 26. Já mám 14 a dosáhla jsem 475 bodů. O mé slovní zásobě si nemyslím, že by byla zrovna moc obsáhlá, ale výsledek je to podle mě celkem dost dobrý :)

  Odpovědět
 27. Jupijajou – 517! Hlava bolí, mozek už nesečte ani 1 + 1, ale kýžený cíl dosažen. Díky moc za “testík” a doporučuji všem.

  Odpovědět
  • Moc a moc gratuluji a za případná doporučení předem děkuji!

   PS: Ten stav “1 + 1 = ?!” zná asi každý, kdo test dokončí. ;)

 28. Test jsem si dělala jen 2 hodiny a za tu dobu se mi podařilo získat 430 bodů. Je mi 18, ale stejně je to docela dobrý výsledek, ne? :)

  Odpovědět
 29. @kwika: Domnívám se, že tvá slovní zásoba je velmi dobrá. Těžko se to posuzuje, protože test je budován pro dospěláky a na střední a vysoké škole se ti tvůj slovníček o dost rozroste. Každopádně už teď je to velmi pěkné skóre. ;)

  Odpovědět

Napsat komentář

Inspirativní newslettery

Žádný spam, jen skvělé tipy a triky, které povzbudí vaši múzu…

Počkejte! 👋

Než odejdete, zkuste odebírat zdejší inspirativní newslettery (podobně jako 9000 dalších kreativních lidí). Nebojte se, můžete se případně kdykoliv odhlásit.