Intenzivní test slovní zásoby je velmi důležitá věc pro všechny, kteří se zabývají slovem. Dokáže odhalit velké nedostatky ve vaší slovní zásobě, nebo naopak vás ujistí, že děláte správnou věc, když píšete. Ale vlastně může být zajímavý i pro ty, kteří se slovem neživí – přeci jenom naše slovní zásoba určuje, nakolik jsme schopní sebevyjádření. Vždyť je to základ řeči, základního dorozumívacího prostředku mezi lidmi!

Trocha teorie

Slovní zásoba představuje soubor všech slov, která:

 1. se v jazyce vyskytují
 2. a člověk v daném jazyce zná (individuální slovní zásoba).

Do aktivní slovní zásoby patří ta slova, která člověk používá při ústním i psaném projevu. Slovům z pasivní slovní zásoby člověk rozumí, ale sám je běžně nepoužívá.

Počet slov v slovní zásobě se liší mezi jazyky i mezi lidmi. V češtině tvoří aktivní slovní zásobu u dospělého člověka asi 3.000 – 10.000 slov. Pasivní slovní zásoba je obvykle 3 – 6x vyšší.

Poznámka: Zdrojem “Trochy teorie” se stala Wikipedia.cz, kde také najdete více informací (např. tady).

Intenzivní test slovní zásoby

A po minimální troše teorie se dostáváme k avizovanému testu. Jelikož je opravdu intenzivní, zabere vám 3 hodiny. (Možná to není málo a nebude to ani jednoduché, každopádně stojí za to ho absolvovat. Opravdu!)

Nastavte si proto nějaký časovač na přesně 3 hodiny, vezměte si tužku, papír, občerstvení a pište. Následující otázky jsou koncipovány volně (počet odpovědí může být jakýkoliv) a můžete je vypracovávat v libovolném pořadí (ale vždycky si odpovědi očíslujte kvůli počítání bodů). Test můžete ukončit i dříve, ale okrádáte se tak o možnost získat co nejvíce bodů. Druhý a další pokusy ztrácí smysl (znáte otázky), proto se snažte hned napoprvé.

Po milém obrázku následují odpovědi. Jestliže test nebudete dělat nyní, nekoukejte se tam. Pokud jste plně připraveni, tak vzhůru do boje! ;)

Důležitá poznámka: Používejte pouze česká slova a výrazy! K testu nejsou povoleny žádné pomůcky (internet či slovník apod.)!

365.141

 1. Napiš co nejvíce slov odvozených od slova “voda” (např. vodovod).
 2. Napiš co nejvíce úryvků českých písniček, které obsahují slovo “les“.
 3. Napiš různá synonyma pro středoškolského učitele (např. úča).
 4. Napiš co nejvíce citově zabarvených synonym ke slovu “babička“. Slova seřaď od eufemismů (slov zjemňujících) po vulgarismy.
 5. Napiš co nejvíce slov patřících do oblasti železniční dopravy.
 6. Napiš co nejvíc různých významů těchto slov (platí i pro zdrobněliny): kohout, jeřáb, motýl, oko, rameno, koruna.
 7. Napiš co nejvíce sloves znázorňujících pláč (např. brečet).
 8. Jakými různými slovy můžeme nahradit slovo “komunikace“?
 9. Napiš co nejvíce slov znázorňujících interiérové vybavení sloužící k ležení (např. gauč).
 10. Vyjmenuj co nejvíce druhů pokrývek hlavy.
 11. Vyjmenuj různé druhy obuvi.
 12. Pomocí různých sloves napiš různé způsoby konzumace tekutin (např. lábat).
 13. Napiš různé způsoby pozdravů při setkání.
 14. Vymysli co nejvíce citoslovcí vyjadřujících zhnusení.
 15. Popiš různými přídavnými jmény žížalu.
 16. Napiš co nejvíce v češtině používaných slov začínajících na písmeno X (je jedno jestli velké, nebo malé).
 17. Napiš názvy různých přístrojů na měření času (často se budou lišit jen přívlastky).
 18. Vymysli nová slová pro pojem “nohy“.
 19. Jakými novými slovy bys nahradil pojem “obr” (např. velkomuž)?
 20. Co je to “kolovník“?
 21. Co je to “šlojíř“?
 22. Napiš co nejvíce názvů osob, věcí a zvířat, které jsou přirozeně bílé (tj. bez umělého zásahu). Např. kočka, ne košile či tričko.
 23. Napiš co nejvíce názvů žlutě kvetoucích rostlin.
 24. Vymysli jiné názvy pro tato díla: Romeo a Julie, Robinson Crusoe, Máj.
 25. Co znamená tvé rodné (křestní) jméno?
 26. Napiš co nejvíce slov končících na “-del” (např. koudel).
 27. Napiš co nejvíce slov začínajících na “sob-” (např. sobota).
 28. Napiš co nejvíce slov rýmujících se se slovem “spáry” (např. káry).
 29. Napiš co nejvíce ustálených spojení k libovolným číslovkám (např. třináctá komnata).
 30. Napiš co nejvíce podstatných jmen v 1. pádě jednotného čísla, která začínají i končí stejným písmenem. Nepoužívejte ženská vlastní jména.
 31. Napiš co nejvíce jednoslabičných slov označujících názvy zvířat (např. vepř).
 32. Napiš co nejvíce slov, jejichž význam se mění změnou diakritického znaménka (např. pas x pás).
 33. Napiš co nejvíce slov měnících význam podle způsobu čtení (zleva doprava a naopak). Například atlas x salta.
 34. Napiš co nejvíce slov, která se zepředu i zezadu čtou stejně (např. radar).
 35. Vymysli co nejvíce slov, která v sobě obsahují jiná slova (např. koloběžka – buďto běžka, nebo kolo – započítej pouze jednou).
 36. Napiš pranostiky, které se vztahují k létu.
 37. Vymysli co nejvíce příkladů na oxymorón (spojení dvou slov, která si významově odporují, ale dávají smysl). Například “bílé noci” v Rusku.
 38. Napiš co nejvíc rčení, slovních spojení a smybolických výraznamů, které se vztahují ke slovu “kámen“.

Nyní test končí. Pokud jste dopsali, nebo uplnynuly 3 hodiny, odložte tužku a odpočiňte si. Dejte si krátkou pauzu, kterou si jistě zasloužíte – vyhodnocení testu je za obrázkem …

0-240

K tomuto Intenzivnímu testu slovní zásoby (nyní už víte, co je to intenzivní, že?) jsem se dostal ve škole. Jeho autorkou je spisovatelka Ivona Březinová a já jsem ho sem přepsal s jejím laskavým svolením. (“Ivono, díky!”)

Je pravda, že jsem vynechal tři otázky, jednu přidal a jednu upravil tak, aby byl test vyvážený a co nejvíce srozumitelný. Nemyslím, že běžný čtenář bude zvládat výrazy typu homonyma či akronymy (což nemyslím vůbec zle).

Hodnocení testu je velmi jednoduché – za každou správnou odpověď si započítejte u otázek číslo 1 až 25 jeden bod; u zbylých body dva. Správná odpověď se takto dosti špatně definuje, dokonce jsem si vědom některých možných nejasností v zadání – proto doporučuji dát test na opravu někomu jinému. V žádném případě si ale nezapočítavejte body za odpovědi, které byly uvedeny jako příklad (např. u otázky číslo 31 slovo “vepř”)!

Poznámka: “Šlojíř” znamená šátek (sv. Ludmila byla uškrcena šlojířem) a “kolovník” je rostlina.

Body důkladně sečtěte a výsledky najdete za dalším obrázkem…

Keňa

Sám se přiznám, že jsem s testem měl velký problém. Cítil jsem se naprosto vygumovaný, chtěl jsem to několikrát vzdát, ale úspěšně se mi povedlo ho dokončit (což beru jako svoji malou osobní výhru). :) Takže pokud jste nepodváděli a dostali jste se až sem, upřímně vám gratuluji!

Výsledek testu vám sice prozradí, jak velkou máte slovní zásobu, ale neřekne vám, jak jste dobří v psaní. Když se dělal výzkum známých spisovatelů, hodili vědci jejich texty do počítače, aby zjistili počet slov, které běžně používají. Kupodivu neplatí pravidlo, že čím větší slovní zásoba, tím lepší spisovatel. Mnohdy byly výsledky až zarážející. Ale jak jsem psal již v úvodu – velká slovní zásoba vám dává větší možnost vyjadřovat se. A to je pro spisovatele základ, ne? ;)

Průměrný český člověk by měl dosáhnout výsledku mezi 200 až 300 body. 400 a více bodů už je slušný výkon. Ovšem ten, který se zabývá slovem profesně by neměl mít méně jak 500 bodů. Jestliže jste měli více jak 700 bodů, jste geniální a chtěl bych se s vámi seznámit. :D (O mně, aby to bylo spravedlivé – nemyslím si, že bych měl velkou slovní zásobu, ale dosáhl jsem 546 bodů.)

Doufám, že byl pro vás tento test užitečný (pro mě ano)! Jsem rád, že mi Ivona povolila ho zveřejnit a ještě radši budu, když se se zkušenostmi s ním podělíte na tomto kreativním blogu (viz komentáře dole)! A tak slovu zdar! ;)

Vaše vlastní kniha
Pojďte tvořit!
Vyzkoušejte jedinečné kurzy tvůrčího psaní, které splnily sen již tisícům lidí. Nejsou určeny jen spisovatelům…
VÁŠ PŘÍBĚH