Schopnost dobrého vyjadřování je důležitá jak pro náš osobní život, tak i pro život profesní. Pomáhá studentům, podnikatelům, politikům, spisovatelům, bloggerům, obchodníkům a všem, kdo někdy potřebovali/jí dát dohromady slova a tlumočit pomocí nich své myšlenky či názory. Psané slovo se stalo základním prostředkem sociální komunikace: osvojení vám pomáhá uchvátit a přesvědčit publikum tak, jak si zrovna přejete.

Je samozřejmé, že naučit se vytvářet přesvědčivý obsah je součástí nejednoho úspěchu nejen online bloggera, vydavatele či spisovatele. Časté čtení a uvažování nad textem pomáhá velkou měrou zlepšit vaše vyjadřovací schopnosti, včetně psaní prózy. A nikdy není na škodu přečíst si několik esejů od profesionálního učitele nebo autora (osobně doporučuji knihu Zen a umění psát od Raye Bradburyho).

Jedním z těchto pojednání je i článěk Jak neříct nic během pětseti slov od Paula McHenryho Robertsa. Tento text mi přišel úžasně vtipný a je o psaní vysokoškolské práce. Dnes jsem tuto esej objevil a hned ji přelouskal; snad proto, že je tak dobře a zábavně napsaná (bohužel pouze v angličtině).

Zde je krátký přehled 9 hlavních bodů, které se v eseji vyskytují. Do následujícího textu jsem extrahoval některé klíčové body, ale určitě vám doporučuji přečíst si plné znění eseje, protože je mnohem podrobnější a najdete tam i pár vynikajících doplňujících příkladů.

  • Vyhněte se běžnému obsahu. Řekněme, že zadání zní školní fotbal. Předpokládejme, že jste se rozhodli, že chcete napsat něco nového, a tak budete psát proti fotbalu. Takže začněte tím, že sepíšete všechny argumenty proti, které vám přijdou hnedka na mysl. Teď, když máte popsanou celou stranu nápadů schazujících fotbal, se pečlivě ujistěte, že nepoužijete ŽÁDNÝ BOD z tohoto seznamu. Pokud jsou tyto poznámky první věcí, kterou si vybavíte na téma “Fotbal NE”, budou na tom podobně i všichni ostatní. Musíte přijít s něčím novým, co bude zásadně proti školnímu fotbalu; měli byste být originální, ne obvyklí jako první věc, která přijde každému ihned na mysl. Pouze pokud vaše názory jsou zajímavé a neobyčejné, pak budou skvělé. Ale když jsou triviální, pošetilé nebo lehce obhajitelné, jste stále tam, jako vaše okolí a to nezajímají věci, které moc dobře zná.
  • Vemte to z té nejtežší stránky. Jedním z poměrně jednoduchých způsobů, jak získat čtenáře vaší nové knihy je, aby přijaly takový argument, kterému se bude chtít většina občanů vyhnout. Vždy se na daný problém dívejte z nejtěžší strany; té co nejméně obhajitelné. Většinou to dopadne tak, že se snažíme psát zajímavě, ale bohužel na druhé straně.
  • Detaily. Podívejte se na práci jakékoliv profesionálního spisovatele a zjistíte, jak neustále přetvářejí obecná tvrzení na konkrétní příklady, fakta a čísla. Pro většinu je nejbezpečnější vytvořit obraz, který dokonale ilustruje danou situaci. Nepište, “XY učí dívku slušnému chování.” Raději řekněte, “XY učí dívku, jak by měla konverzovat, zatímco nalévá čaj, aniž by ho vylila na stůl.”
  • Zbavte se zřejmostí. Místo toho, aby vaše věta byla vyplněna prázdnou slámou, pokuste se být výstižní a struční… Podívejte se raději na více reálný obsah. Namísto popsání pár zcela zjevných a povrchních bodů, které vám dovolí až časem zkoumat podrobnosti. Až ty jsou totiž důležité.
  • Nazvat blázna bláznem. Pokud je někdo blázen, nazvěte ho bláznem. Při kontrole textu vyškrtněte všechna spojení typu “z mého stanoviska”, “jak se mi to jeví” a “podle mého” a “jak se mi zdá”, protože vám nedají nic. Rozhodněte se, co chcete říct a řekněte to razantně a jasně. Řekněte to tak, jak je to  jenom možné; bez omluvy a v jednoduchém sdělení.
  • Dejte si pozor na běžné fráze (klišé). Snažte se, aby nedošlo k frázím jako “za jinak stejných podmínek…” apod. Ne každý spisovatel se jim úplně vyhýbá, ale dobrý spisovatel se jim snaží vyhnout víc, než špatný spisovatel.
  • Metafory. Některá slova jsou to, co nazýváme “citově zabarvená”. Tím vyjadřujeme, že jsou nastaveny tak, aby vytvořily obraz nebo navodily emoce. Jsou elegantní oproti suchým slovům; jsou konkrétní místo obecného a jsou velmi lákavá. Proto se místo “tep” může napsat, “srdce bušící do rytmu tance” atd.
  • Barevná slova. Když už jsme někdy slyšeli nějaké slovo, zapsali jsem si pod něj všechny situace, ke kterým s tímto slovem v našem životě došlo. Například slovo maminka, které je pro většinu lidí příjemným sdělením. Až uslyšíte maminka, pravděpodobně budete myslet na domov, bezpečí, lásku, jídlo, a různé další příjemné věci. Otázka, zda budete citově zabarvená slova používat, nebo ne, závisí na tom, o čem píšete.
  • Bezbarvá slova. Opět je pěkným příkladem slovo hezké. Jsou to slova, která v podstatě neznamenají nic. Hezké vám neřekne, jaký daný předmět přesně je, maximálně vám přiblíží stanovisko, že v mluvčím (pisateli) nevyvolává negativní pocity. Slang často používá fráze jako “bylo to pohodě”, která patří do této skupiny. Jenomže – vzpomeňte si na váš referát ve škole, kdy jste řekli učitelce, že ta kniha byla pěkná. Proč se vás asi ptala na další podrobnosti, že? ;)

Naučit se úspěšně vyjadřovat sami sebe vám pomůže získat více čtenářů, zákazníků a příznivců. Ale mějte na paměti, že nejde jen o psaní jako druh zábavy. Je to také způsob, jak rozlišovat vlastní svědomí od tisíců podobných spisovatelů/ filozofů, kteří se pohybují ve stejné oblasti.

Takže hodně štěstí! ;)

Poznámka: Tento článek je volným překladem textu “How to Say Nothing in 500 Words” z portálu doshdosh.com.

Vaše vlastní kniha
Pojďte tvořit!
Vyzkoušejte jedinečné kurzy tvůrčího psaní, které splnily sen již tisícům lidí. Nejsou určeny jen spisovatelům…
VÁŠ PŘÍBĚH