Komplexní tvůrčí psaní: Co to znamená?

René Nekuda

Tvůrčí psaní

článek, komplexní tvůrčí psaní

René Nekuda

Tvůrčí psaní

článek, komplexní tvůrčí psaní

Komplexní tvůrčí psaní

Tradice výuky tvůrčího psaní v ČR není moc hluboká. Možná právě z tohoto důvodu najdeme mnoho různých výkladů pojmu tvůrčí psaní (nebo kreativní psaní). Po 5 letech studia tvůrčího psaní na vysoké škole, 12 letech intenzivní praxe v oboru a 5000 proškolených kurzistech se můj přístup ustálil v něco velmi specifického – říkám tomu komplexní tvůrčí psaní. Co to vlastně znamená a proč si myslím, že je to nejlepší možný způsob výuky kreativního psaní, to se dozvíte v tomto článku…

Historické vnímání tvůrčího psaní

Obor kreativního psaní se historicky věnuje zejména tvorbě uměleckých textů. Jeho cílem bylo od prvopočátku pomáhat absoloventům s psaním povídek, básní či románů. Sloužily mu k tomu zejména dvě důležité složky: spisovatelské řemeslo a práce s jazykem. Právě v tomto vnímání se tvůrčí psaní ustálilo v anglo-americkém vidění a většinou se tak vyučuje doteď.

Když jsem začínal učit tvůrčí psaní na Literární akademii (to byl rok 2011), musel jsem se opřít o fungující zahraniční systém, který za 100 let své existence nabízel dokonale propracovanou metodiku a didaktiku. A ono to samozřejmě fungovalo, ale…

Historické vnímání tvůrčího psaní

Můj specifický přístup se jmenuje komplexní tvůrčí psaní

Postupnými léty praxe jsem v tomto zažitém systému začal něco důležitého postrádat.

Tak nějak jsem tušil, že pouze řemeslo a jazyk nenaplňují celou podstatu tvůrčího psaní. Pořád tomu něco chybělo, neboť jsem neustále narážel na kurzisty (a nebylo jich málo), kteří sice ovládali řemeslo i práci s jazykem, ale nešlo jim psát. Jednoduše nevěděli, jak funguje jejich vlastní tvořivost.

Mé webové stránky se na počátku jmenovaly kreativita.net (rok 2008). Vlastně jsem rozvojem kreativity začínal, takže se domnívám, že právě díky tomu mi to po několika letech bádání mohlo všechno docvaknout – tvůrčí psaní není „jenom“ řemeslo a používání konkrétního jazykového systému, ale je to i práce s vlastní tvořivostí.

Jelikož uvedené vnímání mého oboru není zcela běžné, začal jsem pracovat na zakotvení tohoto unikátního přístupu v české společnosti. Prvně jsem ho jen tak oťukával (články o kreativitě publikuji od roku 2008). Dále jsem zkoumal tvůrčí proces odděleně od psaní (to byla kniha Kreativní zápisník, 2017). Později jsem se zaměřil na dětskou tvořivost, abych zjistil, odkud to vše pramení (Příběhostroj, 2019). Všechny tyto znalosti jsem následně začal prohlubovat (Restart kreativity, 2020) a propojovat. Což znamená, že již 12 let postupně balancuji jednotlivé složky tak, aby v ČR fungovalo perfektně vyladěné komplexní tvůrčí psaní.

Správná cesta = řemeslo + jazyk + kreativita

Adepti tvůrčího psaní by tedy měli zvládnout hned tři důležité oblasti:

  1. Spisovatelské řemeslo (např. výstavba děje, tvorba postav, psaní dialogů a popisů)
  2. Práci s jazykem (vč. tvorby neologismů, přirovnání a metafor)
  3. Vlastní tvořivost (tzn. poznání fungování vlastní kreativity a podrobné zkoumání tvůrčího procesu)

Komplexní tvůrčí psaní se tudíž zaměřuje nejen na formální výstup, ale i na tvůrčí proces a sebepoznání autorského subjektu. To má za následek například odbourávání tvůrčích bloků, hledání rezonujících témat a vnitřní motivace, přijímání zpětné vazby, ale samozřejmě i zjištění, za jakých podmínek se autorovi nejlépe tvoří (a proč).

Je to podle mě nejzodpovědnější a nejúčinnější cesta, jak rozvíjet své tvůrčí schopnosti (nejen) v podobě psaní. Navíc to přináší jeden nesporný benefit – uplatnitelnost v každodenním životě.

Výuka komplexního tvůrčího psaní

Definice komplexního tvůrčího psaní

Takto unikátní přístup znamenal přepracování vnímání tvůrčího psaní od úplného základu. Takže jsem na akademické konferenci Podoby tvůrčího psaní (rok 2019) přišel s vlastní definicí tvůrčího psaní, kterou později otiskl i časopis Host a kterou si můžete přečíst například zde (pro srovnání přikládám původní definici tvůrčího psaní z anglické Wikipedie).

Jinak komplexní tvůrčí psaní podrobně rozebírá tento můj starší článek.

Proč je to pro vás důležité?

Úzce profilové vnímání tvůrčího psaní v sobě nese poměrně velké riziko nefunkčnosti. Za poslední dva roky si nedokáži představit učit tvůrčí psaní jinak, než se zaměřením na všechny tyto tři důležité aspekty. Každý z nás je jedinečný a kombinace řemesla, jazyka a tvořivosti (v různém poměru) to dokáže pěkně zohledňovat (viz Nekudův spisovatelský trojúhelník).

Tip na závěr: Pokud hledáte komplexní tvůrčí psaní, rozhodně ho najdete v mých dlouhodobě oblíbených kurzech.

Video o komplexním tvůrčím psaní

Je tady toho ještě víc ke čtení:

Akreditované kurzy tvůrčího psaní pro všechny

Přihlaste se do ověřených kurzů tvůrčího psaní, které by vám doporučilo více než 98 % předchozích účastníků. Kdoví, třeba napíšete svoji vlastní knihu… ;)

Napsat komentář

Inspirativní newslettery

Žádný spam, jen skvělé tipy a triky, které povzbudí vaši múzu…

Počkejte! 👋

Než odejdete, zkuste odebírat zdejší inspirativní newslettery (podobně jako 9000 dalších kreativních lidí). Nebojte se, můžete se případně kdykoliv odhlásit.