#2 Srozumitelnost

Srozumitelnost textu je klíčová věc. Pokud čtenáři po dočtení knihy tápou nad významem některých scén nebo popisů, případně vůbec netuší, co chtěl svým příběhem autor říct, není to úplně v pořádku. Pojďme si proto téma srozumitelnosti rozebrat v dnešní lekci kurzu Základy tvůrčího psaní…

📚 DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY