Citáty

Má osobní sbírka citátů (nejen) o kreativitě a tvůrčím psaní. Není to konečný stav, protože se neustále (i když pomalu) rozrůstá…

Všechny zdejší citáty vybírám ručně a budu moc rád, když je budete sdílet s ostatními.

Inspirativní den vám přeji! :)


Seznam citátů o kreativitě a tvůrčím psaní

„Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“ – Elbert Hubbard

„Úspěch není konečný, neúspěch není fatální: odvaha pokračovat je to, co se počítá.“ – Winston S. Churchill

„Cesta k úspěchu a cesta k neúspěchu jsou téměř přesně stejné.“ – Colin R. Davis

„Nebojte se vzdát dobrého kvůli skvělému.“ – John D. Rockefeller

„Nepokoušejte se stát úspěšnou osobou, ale raději se pokuste stát se hodnotnou osobou.“ – Albert Einstein

„Přestaňte se honit za penězi a začněte se honit za vášní.“ – Tony Hsieh

„Úspěch je chůze od neúspěchu k neúspěchu bez ztráty nadšení.“ – Winston Churchill

„Pokud nejste ochotni mimořádně riskovat, musíte se spokojit s obyčejností.“ – Jim Rohn

„Veškerý pokrok se děje mimo zónu komfortu.“ – Michael John Bobak

„Soustřeďte se na to, kam chcete jít, nikoli na to, čeho se bojíte.“ – Tony Robbins

„V dnešním rychle měnícím se světě jsou ti lidé, kteří neriskují, nejvíce vystaveni riziku.“ – Robert Kiyosaki

„Pokud se podíváte opravdu pozorně, tak na většině úspěchů, jenž přišly ze dne na den, se pracovalo již dlouhou dobu předtím.“ – Steve Jobs

„Způsob, jak začít, je přestat mluvit a začít dělat.“ – Walt Disney

„Neexistují tajemství úspěchu, je to výsledek přípravy, tvrdé práce a učení se z neúspěchu.“ – Colin Powell

„Úspěch se zdá být spojen s akcí. Úspěšní lidé se stále pohybují, dělají chyby, ale nekončí.“ – Conrad Hilton

„Pokud opravdu chcete něco udělat, tak najdete cestu. Pokud tak neučiníte, tak najdete výmluvu.“ – Jim Rohn

„Nemohu vám dát vzorec pro úspěch, ale mohu vám dát vzorec pro neúspěch – a ten je: Snažte se potěšit všechny okolo.“ – Herbert Bayard Swope

„Padni sedmkrát, postav se osmkrát.“ – japonské přísloví

„Uprostřed každého problému se nachází příležitost.“ – Albert Einstein

„Tvůj čas je omezen. Proto ho neztrácej tím, že budeš žít život někoho jiného.“ – Steve Jobs

„Štěstí není něco, co k člověku přijde jen tak. Přichází spolu s našimi činy.“ – Dalajláma

„K tomu, abychom jasně viděli, často stačí jen změnit úhel pohledu.“ – Antoine de Saint Exupéry

„Skoč, křídla roztáhneš cestou.“ – Ray Bradbury

„Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit.“ —  Albert Einstein

„Kdo chce hýbat světem, musí pohnout nejdříve sám sebou.“ —  Sókratés

„Náš největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, kdykoli padneme.“ —  Konfucius

„Ať už si myslíš, že to dokážeš, nebo že to nezvládneš, pokaždé máš pravdu.“ — Henry Ford

„Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.“ – Arthur C. Clarke

„Život je neobratně sestavená hostina, při níž se netrpělivě čeká na předkrm, zatím co kolem přešla v tichu hlavní pečeně.“ – Franz Kafka

„Dnes je první den zbytku tvého života.“ —  Anne Wilson Schaef

„Je těžké selhat, ale je horší nikdy se nepokusit o úspěch.“ —  Theodore Roosevelt

„Akce je základním klíčem k úspěchu.“ —  Pablo Picasso

„Vykonávat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.“ —  Mahátma Gándhí

„Musíte být schopni dělat dnes věci, které ostatní nedělají, abyste zítra měli věci, které ostatní nikdy mít nebudou.“ – Les Brown

„Člověka, který se nikdy nevzdává, zkrátka nikdy neporazíte.“ — Babe Ruth

„Na inspiraci nemůžete čekat. Musíte jí pronásledovat s palicí.“ — Jack London

„Cíl můžete snadno minout, když míříte moc vysoko. Stejně tak ho však můžete minout, když míříte moc nízko.“ — Thomas Fuller

„Život není o hledání sebe sama, ale o vytváření sebe sama.“ — George Bernard Shaw

„Správně stanovený cíl je polovina úspěchu.“ — Zig Ziglar

„Za rok si budete přát, abyste začali dnes.“ — Karen Lamb

„Motivace je to, díky čemuž začnete. Zvyk je to, díky čemuž v tom budete pokračovat.“ — Jim Ryan

„Nic velkého nebylo nikdy dosaženo bez nadšení.“ — Ralph Waldo Emerson

„Když budete stále dělat, co jste vždycky dělali, dostanete pouze to, co jste vždycky dostávali.“ — Susan Jeffers

„Srovnejme výrok „Zemřel král a zemřela královna“ s větou „Král zemřel, načež žalem zemřela i královna“. Tento příklad, s nímž přišel romanopisec E. M. Forster, poukazuje na zřejmý rozdíl mezi pouhou posloupností faktů a tím, co už utváří děj, příběh.“

– Nassim Nicholas Taleb (Černá labuť)

„Talent je schopnost rozeznat tři věci tam, kde si ostatní lidé všimnou jenom jedné.“ – Arnošt Lustig

„Svět nezajímá, co všechno víte a znáte. Svět se zajímá jen o to, co děláte s tím, co víte a znáte.“  – Tony Wagner

„Pocit úspěchu je podobný pocitu pádu. Až na jeden rozdíl – nic vás nemůže zastavit.“ – Maciej Ceglowski

„Důležitá věc je nepřestávat se ptát.“ – Albert Einstein

„Nejděsivější je to vždycky před začátkem psaní. Pak už vše může být jenom lepší.“ – Stephen King

„Loď je v bezpečí, když je v přístavu. Ale pro tento účel se lodě nestavějí.“ – John A. Shedd

„Příběh je základním principem myšlení.“ – Mark Turner

„Zapomeňte na všechno, co jste slyšeli o prvním dojmu. Mnohem důležitější je poslední dojem. Ten si totiž budou všichni pamatovat.“ – Liz Danzico

„Kreativita může vyřešit téměř jakýkoliv problém. Tvůrčí akt, porážka zvyku originalitou, překoná všechno.“ – George Lois

„Vědomosti jsou síla, ale teprve nadšení zapne spínač.“  – Ivern Ball

Nakonec se z nás všech stanou příběhy. – Margaret Atwood

„Čím více víš, tím méně potřebuješ.“ – Yvon Chouinard

Příběh, všechno má příběh – jen ho stačí vidět. Bohumil Hrabal

Bohumil Hrabal

Každé dítě je umělec. Problém je, jak má zůstat umělcem, až jednou vyroste. Pablo Picasso

Pablo Picasso

Důvodem, proč se neodvažujeme, není to, že jsou věcí obtížné; věci jsou obtížné proto, že se neodvažujeme. Seneca

Seneca

Veškerá umění, kterým se věnujeme, jsou pouhým učňovstvím. Oním skutečně velkým uměním je náš život. M. C. Richards

M. C. Richards

Aby se umělecké dílo stalo skutečně nesmrtelným, musí se vymknout všem lidským hranicím: logika a zdravý rozum budou jen překážet. Až se však jednou tyto překážky prolomí, dílo vstoupí do království dětských vizí a snů. Giorgio De Chirico

Giorgio De Chirico

Každý obraz se vyvíjí svým vlastním způsobem… Když je obraz hotový, jeho téma se odhalí. William Baziotes

William Baziotes

Existuje riziko, které si můžeme dovolit podstoupit a riziko, které si nemůžeme dovolit nepodstoupit. Peter Drucker

Peter Drucker

Kreativita je… vidět něco, co dosud neexistuje. Michele Sheaová

Michele Sheaová

Tvůrčí práce je hra. Je to svobodná úvaha s použitím materiálů ve tvaru, který si člověk zvolí. Stephen Nachmanovitch

Stephen Nachmanovitch

Umělci, kteří hledají dokonalost ve všem, jsou ti, kdo ji nemohou dosáhnout v ničem. Eugéne Delacroix

Eugéne Delacroix

Stvořila jsem si svůj svět, a je to mnohem lepší svět, než jaký jsem kdy viděla venku. Louise Nevelsonová

Louise Nevelsonová

Zásadovost je posledním útočištěm lidí bez představivosti. Oscar Wilde

Oscar Wilde

Nejlepší cesta jak mít dobrý nápad, je mít hodně nápadů. Linus Pauling

Linus Pauling

Jestliže myslí všichni stejně, potom někdo nemyslí. George Patton

George Patton

Představivost vládne světu. Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte

Odchýlit se od norem znamená, že na to musíte mít. Než začnete být tvořiví, musíte být odvážní. Tvořivost je osud, ale odvaha je cestou. Joye Reiman

Joye Reiman

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět. Paul Allaire

Paul Allaire

Představivost je důležitější než vědomosti. Albert Einstein

Albert Einstein

Nulová rozmanitost zabíjí tvořivost. Stejnost plodí stejné a ještě více stejného. Jonas Ridderstrale

Jonas Ridderstrale

Naše hlava je kulatá, aby myšlení mohlo měnit směr. Kreativita znamená vidět to, co vidí ostatní, ale něco jiného si u toho myslet. Francis Picabia

Francis Picabia

Společnost, která si ze všeho nejvíc váží pořádku, nebude tvůrčí. Bez správné míry pořádku se tvořivost začne ztrácet jako v nějaké černé díře.Lester Thurow

Lester Thurow

Vše, co si dokážete představit, je skutečné. Pablo Picasso

Pablo Picasso

Na dně hlavního proudu řeky nacházíme pouze průměrnost. Jonas Ridderstrale

Jonas Ridderstrale

Hodina výtvarné výchovy pro mě byla jako náboženský obřad. Dříve než jsem se dotkl papíru nebo tužky, pečlivě jsem si umyl ruce. Pracovní nástroje pro mě byly posvátnými předměty. Joan Miró

Joan Miró

Snažím se pracovat každý den, i když nemám motivaci. Rituál je pro mě velmi důležitý. Mel Ramos

Mel Ramos

Když píšu knihu nebo povídku, začnu psát každé ráno co nejdříve po rozednění. Nikdo mě neruší, je chladno a psaní mě zahřeje. Ernest Hemingway

Ernest Hemingway

Čas musíme využívat kreativně a s vědomím, že doba je vždy zralá na konání dobra. Martin Luther King jr.

Martin Luther King jr.

Jestliže skrz naskrz pochopíte žábu, dosáhnete osvícení. Šunriju Suzuki

Šunriju Suzuki

Pro obyčejného člověka, jehož mysl se podobá protichůdných úvah, názorů a předsudků, je prakticky nemožné vynaložit prostou pozornost. neznámý

neznámý

Postavení umělce je pokorné. Je ve své podstatě kanálem. Piet Mondrian

Piet Mondrian

Když malířský štětec dělá to, co dělá, narazí na to, co by člověk nedokázal.Robert Motherwell

Robert Motherwell

Proč vlastně musí být „Bůh“ podstatné jméno? Proč ne sloveso… ten nejaktivnější a nejdynamičtější ze všech? Mary Dalyová

Mary Dalyová

Od člověka se žádá, aby ze sebe učinil to, co se z něj má stát, aby naplnil svůj osud. Paul Tillich

Paul Tillich

Řekni mnoho, napiš málo. Ellen Lupton

Ellen Lupton

Lži jsou pravdy ostatních lidí. Oscar Wilde

Oscar Wilde

Myslím si dokonce, že nedokáže milovat; je příliš zaujat jinými myšlenkami a nápady, než aby se mohl pevně připoutat k nějakému člověku. Anna Dostojevská

Anna Dostojevská

Seděl jsem na podlaze japonského domu a díval jsem se ven na malou rozkvetlou zahrádku a poletující vážky. Najednou mě napadlo, že jsem se příliš dlouho vznášel nad zemí. Mark Tobey

Mark Tobey

Každý úspěšný kus literatury faktu by měl čtenáři nabídnout jednu provokativní myšlenku, kterou předtím nikdy neslyšel. Ne dvě myšlenky, ani pět – pouze jednu. Joseph Epstein

Joseph Epstein

Chcete uspět? Zdvojnásobte počet svých neúspěchů! Tom Watson

Tom Watson

Bohatě zdobená próza je těžko stravitelná, obecně nezdravá a občas způsobuje nevolnost. William Zinsser

William Zinsser

Věta by neměla obsahovat žádná zbytečná slova a odstavce by neměly obsahovat zbytečné věty ze stejného důvodu, jako že kreslení by mělo být bez zbytených čar a stroje bez zbytečných částí. Strunk and White

Strunk and White

Dobří spisovatelé píši tak, že si je můžete přečíst nahlas a pochopíte smysl. Špatní spisovatelé musejí být zkoumáni a znovu čteni. Scot McKnight

Scot McKnight

Zapamatujte si toto: Dobře napsaná kniha se špatnými argumenty bude mít mnohem větší vliv, než špatně napsaná kniha s nekonečným množstvím nuancí. A zapamatujte si také: bezduchá próza vzniká z bezduchého myšlení. Scot McKnight

Scot McKnight

Žvanění se často kryje s vágním myšlením. Thomas Sowell

Thomas Sowell

Nikdy nepoužívejte dlouhé slovo, které může být nahrazeno krátkým.George Orwell

George Orwell

Každá kniha by měla být zábavná. A dobrá kniha bude více, v žádném případě ne méně. C. S. Lewis

C. S. Lewis

Zřídkakdy je vhodné říci všechno. Strunk and White

Strunk and White

Neschovávejte si věci, které se zdají být dobré, na pozdější dobu nebo pro jinou knihu; uplatněte je, uplatněte je všechny, uplatněte je teď. Impuls, že si chcete něco ponechat do budoucna, znamená „udělej to hned“. Později se objeví něco nového, něco ještě lepšího. Annie Dillard

Annie Dillard

Zplácanost není pouze narušitelem prózy, je to také ničitelka života a naděje: Smrt na dálnici způsobená špatně umístěnou značkou; zlomená srdce milenců díky nesprávné frázy v dobře míněném dopise; bolestné čekání turisty na někoho, kdo nepřijede kvůli nedbalému telegramu. Myslete na tragédie, které spočívají v nejednoznačnosti! Když chcete něco říct, ujistěte se, že jste to řekli. Strunk and White

Strunk and White

Svoboda je každá moje hodina. Jedna z největších je ta, že říkám, co si myslím. Ať to má jakýkoliv dopad. A jsem si vědom, že někdy říkám kraviny. Ale jsou moje. Jan Kraus

Jan Kraus

Můžu mít všechno, co chci, ale nemusím to mít dvakrát, nemusím to mít dvakrát větší a nemusím to mít dvakrát dražší, než je nutné. Warren Buffett (tehdy nejbohatší muž světa)

Warren Buffett (tehdy nejbohatší muž světa)

Kdyby nikdo nikdy neriskoval, pak i Michelangelo vymaloval v Sixtinské kapli jen podlahu. Neil Simon

Neil Simon

Pro společnost jsou přínosem jak optimisté, tak pesimisté. Ti první totiž dokážou vymyslet letadlo, zatímco ti druzí k němu vymyslí padák. Gil Stern

Gil Stern

Rozdíl mezi mnou a Sylvesterem Stallonem je v tom, že já jsem já a on je on. Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger

Idioti jsou jako láska: dá se o nich mluvit donekonečna. Gustav Flaubert

Gustav Flaubert

Tři slova, která chce žena slyšet ze všeho nejvíc: „Já to umyju.“ Molly Shannonová

Molly Shannonová

Není toho moc, co by mělo být řečeno o souvětí s výjimkou toho, že většina spisovatelů neví, kdy má souvětí ukončit. William Zinsser

William Zinsser

Nepoužívejte příliš velká slova pro vaše téma. Nepište “nekonečně”, když chcete říct “velmi”, jinak nebudete mít slovo, když budete chtít mluvit o něčem opravdu nekonečném. C. S. Lewis

C. S. Lewis

Mezi nejdůležitější věty v každém textu patří ta první. Pokud nepřiměje čtenáře, aby přistoupil k druhé větě, váš text je mrtvý. A pokud ho druhá věta nezaujme tak, aby pokračoval ke třetí větě, je stejně mrtvý. Takové vrstvení, které nutí čtenáře neustále pokračovat, dokud ho příběh nepohltí, je pro spisovatele životně důležitá dovednost. William Zinsser

William Zinsser

Naše běžná realita je hustě zaplněná absurdními zprávami a znameními. Všimněte si jich. Mají nejen sociální význam, ale často jsou dost nepředvídatelným úvodem k odlišení jednoho jedince od druhého. William Zinsser

William Zinsser

Jděte do toho! Zkoumejte všechny věci intenzivně a vytrvale. Hledejte v každém objektu umělecké dílo. Nenechávejte ho běžným, jako kdybyste ho pochopili, ale místo toho jděte pod povrch, až ho uvidíte v jeho plné síle, zvláštnosti a jedinečnosti. Dillard

Dillard

Chystáte-li se napsat moralitu, uděláte nejlíp, když nebudete ani vědět, co to morálka je. Lindsay, americký teoretik dramatu

Lindsay, americký teoretik dramatu

Když píšu o zloději koní, chcete, abych napsal, že krást koně je špatné. Ale to přece každý ví! A. P. Čechov

A. P. Čechov

Není důležité, jak umění svět eticky soudí, nýbrž zda a jak pojmenovává, odhaluje a dává spatřit věci skrývané a skryté. Sylvie Richterová

Sylvie Richterová

Příběhy, kde se lidé učí z chyb druhých, jsou známkou civilizované společnosti. T. Pratchett

T. Pratchett

Neexistuje morální nebo nemorální kniha. Knihy jsou buď dobře, nebo špatně napsané. Toť vše. Oscar Wilde

Oscar Wilde

Prastarý rybník. Skočila do něj žába. Žbluňk. Bašó, japonský básník, 17. století

Bašó, japonský básník, 17. století

Neexistence pointy v dramatu neosvobuzuje diváky od povinnosti opustit sál. S. J. Lec

S. J. Lec

Láska je jako válka – je snádné ji začít, ale nesnadné ji ukončit. H. L. Mencken

H. L. Mencken

Máš ujít deset mil a už jsi ušel devět? Raduj se, jsi v polovině cesty!zenové úsloví

zenové úsloví

Jediný skutečný konec je tento: John a Mary umřou. John a Mary umřou. John a Mary umřou. Tolik ke koncům. Začátky jsou vždycky mnohem zábavnější. Skuteční znalci si ovšem nejvíce vychutnávají ty stránky mezi nimi, protože ty se píšou nejhůř. Margaret Atwoodová

Margaret Atwoodová

Za 20 let vám budou mnohem víc vadit věci, které jste neudělali. Mnohem víc, než ty, které jste udělali. Takže zahoďte svoji zaprděnost. Odplujte od bezpečného břehu. Chyťte dobrodružný vítr. Objevujte. Sněte. Zkoumejte.Mark Twain

Mark Twain

Ze všeho nejvíc dělejte věci, které milujete. Pokud tomu tak není, nedělejte je. Coffee Heaven

Coffee Heaven

Fantazie je mnohem důležitější než znalosti, protože fantazie je bez hranic. Tvořivost je v mém životě důležitá. Ostatně dílo vědce klíčí na půdě imaginace. Albert Einstein

Albert Einstein

Představivost je zdrojem pokroku. V blízké budoucnosti bude dokonce pro národy znamenat tvůrčí fantazie více než přírodní bohatství. Jedna země předstihne druhou v té míře, v jaké bude mít více imaginativních mozků.— Joseph Basile, francouský sociolog

— Joseph Basile, francouský sociolog

Těžké časy vám dodávají odvahu k tomu, abyste mysleli na nemyslitelné.— Andy Grove

— Andy Grove

Soustřeďte se na to, kam chcete jít, nikoli na to, čeho se bojíte. — Anthony Robbins

— Anthony Robbins

Život není náhoda, ale volba. Nejdůležitější není, co se děje, ale jak si s tím poradíme. Naše volba – co si myslet a co dělat je to nejdůležitější. — Hal Urban

— Hal Urban

Problémy jsou nevyhnutelnou součástí života. Očekávej je a až přijdou, drž hlavu zpříma, podívej se jim přímo do očí a řekni: „Jsem větší než vy, neporazíte mě.“ — Ann Landersová

— Ann Landersová

Příležitosti mají mnoho převleků. — Albert Mensah

— Albert Mensah

Pouze ti, kteří se odváží jít příliš daleko, mohou přijít na to, jak daleko se dá jít. — T. S. Eliot

— T. S. Eliot

Nedovol názorům ostatních, aby se staly tvými. — neznámý autor

— neznámý autor

Nikdy se nebojte říct: „Tomu nerozumím!“ — Steve Rivkin

— Steve Rivkin

Dělejte to, z čeho máte strach. A dělejte to opakovaně. To je nejrychlejší a nejjistějších způsob, jak strach porazit. — Dale Carnegie

— Dale Carnegie

Jít do neznáma je lepší než zůstat tam, kde nic není. — Spencer Johnson

— Spencer Johnson

Objevovat vlastní schopnosti je úžasně zábavné. — Kjell A Nördström

— Kjell A Nördström

Inovace spočívá v otázce: „Co kdyby?“ — Jonas Ridderstrale

— Jonas Ridderstrale

To, co je už za námi a to co je před námi jsou maličkosti ve srovnání s tím, co je uvnitř nás. — Ralph Emerson

— Ralph Emerson

Mysl je jako padák. Funguje jenom, když je otevřená. — Zig Ziglar

— Zig Ziglar

Víte co je horší, než být slepý? Mít v pořádku zrak a nevidět. — Helen Keller

— Helen Keller

Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme. — Seneca

— Seneca

Den má 86400 vteřin. Tedy 86400 okamžiků. Proč lidé, kteří nemají čas, obvykle udělají tak málo práce? Nerozumějí okamžikům. — Milan Zelený

— Milan Zelený

Nedostatek času neexistuje. Všichni máme dost času, abychom mohli udělat všechno, co opravdu udělat chceme. — Alan Lakein

— Alan Lakein

Každé ráno máme po zazvonění budíku úplně novou příležitost udělat v čase, který nám byl darován, to, co chceme. A po celý zbytek života budeme tento dar dostávat znovu a znovu. — Hyrum Smith

— Hyrum Smith

Čím jste je to, čím jste byli, a čím budete je to, co děláte teď. — Buddha

— Buddha

Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill. — Brown H. Jackson

— Brown H. Jackson

Nikdy nedovolte včerejšku, aby zneužíval dnešek. — Nelson Richard

— Nelson Richard

Protože lidé nedovedou ocenit přítomnost a naplnit ji životem, touží tolik po lepší budoucnosti a koketují tolik s minulostí. — J. W. Goethe

— J. W. Goethe

Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku. — G. B. Shaw

— G. B. Shaw

Život je umění kreslit bez možnosti gumovat. — J. W. Gardner

— J. W. Gardner

Pracujte tak, jako byste na všechno měli jen jeden den času. — Zig Ziglar

— Zig Ziglar

Každý člověk má jenom tolik minut, hodin a dní kolik jich využije. — Zig Ziglar

— Zig Ziglar

Pokud získáte pojem o čase, začněte s ním počítat. — Zig Ziglar

— Zig Ziglar

Proč lidé nežijí ani z poloviny tak, jak vědí, že se má? — T. A. Harris

— T. A. Harris

Po čase toužíme ze všeho nejvíce, ale běda! Zacházíme s ním nejhůře.— William Penn

— William Penn

Jestliže, jste během dne neobjevili nic zvláštního, pak jste z toho dne moc neměli. — John Wheeler

— John Wheeler

Jsme tím, co si myslíme. Ze svých myšlenek stavíme svůj svět. — Buddha

— Buddha

Nebojte se chyb. Žádné neexistují. — Miles Davis

— Miles Davis

Člověk, který cestuje s touhou dozvědět se, směřuje přes všechny dálky hlavně k sobě samému. — Jan Werich

— Jan Werich

Hrajeme hazardní hry, protože se nám život zdá být příliš předvídatelný a bezpečný. — Dan Savage

— Dan Savage

Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli. — Mark Rutherford

— Mark Rutherford

Vypravování odhaluje smysl všeho, aniž by se dopustilo špatné definice.— Hannah Arendt

— Hannah Arendt

Vypravování je nejlepší způsob, jak vypustit myšlenky do současného světa. — Robert McKee

— Robert McKee

Víte, všechno je vypravování. A právě o tom je novinařina. — Tom Brokaw

— Tom Brokaw

Pokud mi něco vysvětlujete, je to esej. Pokud mi něco přímo ukazujete, je to příběh. — Barbara Greene

— Barbara Greene

Neříkejte, že stará dáma křičela — popostrčte ji a nechte ji křičet. — Mark Twain

— Mark Twain

Spisovatel není definován vysokoškolským titulem. Skvělá věc je, že je to mít příběh, který chce sdělit. — Polly Adler

— Polly Adler

Příběhy jsou nejúčinnější zbraní ve výbavě vůdce. — Howard Gardner, Harvard University

— Howard Gardner, Harvard University

Příběhy nám říkají, co jsme věděli, ale zapomněli; a připomínají nám, co jsme si ještě nepředstavili. — Anne Watson

— Anne Watson

Musíte pochopit, mí drazí, že nejkratší vzdálenost mezi pravdou a lidským bytím je příběh. — Anthony de Mello

— Anthony de Mello

Spousta tvorů je inteligentních, ale jen jediný vypráví příběhy – a to jsme my. — Terry Pratchett

— Terry Pratchett

Neexistuje příběh bez autora. — Jiří Trávníček

— Jiří Trávníček

Autor má vždycky dva úkoly: odhalit charakter a změnit charakter. — Ed McKee

— Ed McKee

Síla příběhu. Neodcházejte bez ní z domu. A nikdy, nikdy, nikdy ji nepodceňujte! — Terry Pratchett

— Terry Pratchett

Příběh je odkládaná odpověď. — Daniela Fischerová

— Daniela Fischerová

Vyprávění je myšlenkový modul, který lidstvo vyvinulo, aby mu pomohl chápat vztah mezi příčinou a následkem. — Chris Crawford

— Chris Crawford

Pokud jsme v něčem úspěšní, není to práce, je to životní styl. — Granatelli

— Granatelli

Největším objevem mé generace je skutečnost, že lidská bytost může svůj život pozměnit tím, že k němu změní přístup. — William James

— William James

Dobré zvyky se těžce nabývají, ale snadno se s nimi žije. Zlozvyky se snadno získávají, ale život s nimi je obtížný. — Zig Ziglar

— Zig Ziglar

Věřím, že nůžky v mých rukou dokáží více, než tužka. — Truman Capote

— Truman Capote

Dělat z jednoduchého složité je zcela běžné. Ale vytvářet z komplikovaných věcí díla jednoduchá, to je opravdová kreativita! — Charles Mingus

— Charles Mingus

Cesty nahoru a dolů jsou to samé. — Herákleitos

— Herákleitos

Když celý svět křičí: „Vzdej to!“, naděje šeptá: „Zkus to ještě jednou.“— neznámý

— neznámý

Každý má talent. Je to jenom otázka hledání, dokud nezjistíte, co to je.— George Lucas

— George Lucas

S husím brkem v ruce a několika listy papíru před sebou se vysměji celému vesmíru! — P. Aretino

— P. Aretino

“Nový život začína tam, kde starý končí. A nové otázky si položíte, když pohřbíte staré odpovědi. Buďte při tom rozvážní, ale odhodlaní.” – anonym

“Važte si sami sebe, protože jste jediní, kdo může něco pro svět udělat. Když si nebudete vážit sami sebe, Vaše pomoc nebude nic víc než iluze.” – anonym

Inspirativní newslettery

Žádný spam, jen skvělé tipy a triky, které povzbudí vaši múzu…

Počkejte! 👋

Než odejdete, zkuste odebírat zdejší inspirativní newslettery (podobně jako 9000 dalších kreativních lidí). Nebojte se, můžete se případně kdykoliv odhlásit.