Tvorba příběhu za 90 minut

Tvorba příběhu za 90 minut

Ano, příběh se skutečně dá vytvořit za 90 minut. Tedy alespoň jeho základní obrysy, které by ho měly držet pohromadě. Jestliže chcete vytvořit příběh s dobrou dějovou linkou, neobejdete se bez postav, zápletky, zajímavých a gradujících konfliktů a konce, který cílového čtenáře nezklame.

Následující 90minutová hra by vás měla krok za krokem (kroků je celkem 5) provést základní pěšinkou, která vás dovede na bezpečnou mýtinu, kde svůj příběhový dům budete moci podle vypracovaného plánu postavit.

Budete k tomu potřebovat pouze 15 prázdných lístečků, tužku a maximálně 90 minut volného času. A samozřejmě se neobejdete bez velké dávky fantazie a správného tvůrčího rozpoložení.

Poznámka: Pokud nebudete rozumět některým pojmům, prostudujte si prosím zdejší blog nebo si zajděte na jeden z mých kurzů tvůrčího psaní pro veřejnost.

Jste připraveni? Začínáme!

Obsah

1. Krok: Postavy (15 minut)

Tvorba příběhu za 90 minut
Tvorba příběhu za 90 minut
Tvorba příběhu za 90 minut

Tvorba příběhu za 90 minut

Během prvních 15 minut zkuste vyplnit čtyři karty postav:

 1. Hlavní postava (hlavní hrdina)
 2. Druhá hlavní postava
 3. Antihrdina
 4. Vedlejší postava

Napište si na ně nejen jejich jména, zájmy, vzhled, ale i věk či jakoukoliv další věc, která vás k nim napadne (např. co ráda snídá). Snažte se být co nejvíce konkrétní.

Ke konci časového limitu se rozhodněte, která z postav bude hlavní.

Poznámka: Antihrdina nemusí být jenom člověk, může to být například příroda, společnost nebo minulost postavy. Prostě cokoliv, s čím se hlavní hrdina musí pořádně poprat.

2. krok: Základní brainstorming (15 minut)

Tvorba příběhu za 90 minut
Tvorba příběhu za 90 minut
Tvorba příběhu za 90 minut

Nyní máte k dispozici dalších 15 minut, abyste vyplnili následující tři kartičky:

Základní otázky

Protisíla

Co nejvíce rozepište protisílu (většinou antihrdinu) – proč dělá to, co dělá; proč hlavním postavám brání v naplnění jejich cílů (zde většinou vzniká hlavní pnutí); jaká je motivace antihrdiny atd.

Zápletka

Pokuste se co nejlépe definovat zápletku, tj. hybný motor děje příběhu. Pamatujte prosím na to, že zápletka není zamilují se do sebe dva lidé, ale zápletka je zamilují se do sebe dva lidé ze znepřátelených rodů.

3. krok: Konflikty (20 minut)

Tvorba příběhu za 90 minut
Tvorba příběhu za 90 minut
Tvorba příběhu za 90 minut

Vymyslete tři konflikty, které budou bránit hrdinovi k naplnění jeho cílů. Tyto konflikty by měly být gradující a měly by vycházet z hlavní zápletky (+ by měly být spojeny s antihrdinou).

Další otázky, na které byste měli znát odpovědi:

 • Jak hlavní hrdina zareaguje?
 • Jaký dopad to na něj bude mít?
 • Co udělá po vyřešení tohoto konfliktu?

Upozornění: Konflikty posunují děj dopředu a jsou součástí každého dobrého příběhu!

4. krok: Závěr (10 minut)

Tvorba příběhu za 90 minut
Tvorba příběhu za 90 minut
 • Velmi dobře si rozmyslete konec příběhu. Uvědomte si, že konec určuje vyznění celého příběhu. Dobře napsaný konec dokáže vše mnohonásobně povýšit. Ale špatně napsaný konec umí veškeré dobré věci velmi rychle shodit ze stolu!
 • Konec je obvykle nejexponovanější místo celého příběhu.
 • Jestliže konec nebude v rámci celku příběhu uvěřitelný či logický, pravděpodobně nebude fungovat.
 • Otevřený konec je nejnebezpečnější typ konce, protože ho drtivá většina čtenářů nemá ráda.
 • Vývoj hlavní postavy je žádoucí u rozsáhlejších příběhů. Nicméně není vždy nutnou podmínkou (např. Sherlock Holmes se nevyvíjí, i když se jedná o velmi plastickou postavu).

5. krok: Revize (30 minut)

Tvorba příběhu za 90 minut

Během uplynulé hodiny jste:

 • vymysleli všechny důležité postavy
 • nastartovali zápletku
 • zvyšovali napětí v příběhu pomocí gradujících konfliktů
 • ujistili se v tématu (sdělení)
 • dali hlavní postavě motivaci a cíle, kterých chce dosáhnout
 • definovali si antihrdinu
 • vymysleli konec příběhu
 • zamysleli se nad vývojem postav

Co je třeba ještě udělat?

 1. Nesmíte zapomenout promyslet si hledisko, tzn. úhel pohledu, ze kterého budete příběh vyprávět.
 2. Určit si žánr, do kterého váš příběh patří a ujistit se, že dodržujete jeho pravidla a zákonitosti.
 3. Důležité je definovat si tzv. cílového čtenáře – tj. komu je váš příběh určen.
 4. Doplnit spoustu detailů a maličkostí. K tomu můžete využít zbylé tři prázdné kartičky (např. další důležité dějové momenty, styl a tempo vyprávění či pomocné postavy).
 5. A později stačí už jen příběh napsat! 


 

Gratuluji! Máte hotovo! Nyní se se svým příběhem můžete pochlubit třeba na některé sociální síti… :)

Tvorba příběhu za 90 minut