Kouzlo zápletky

„Srovnejme výrok „Zemřel král a zemřela královna“ s větou „Král zemřel, načež žalem zemřela i královna“. Tento příklad, s nímž přišel romanopisec E. M. Forster, poukazuje na zřejmý rozdíl mezi pouhou posloupností faktů a tím, co už utváří děj, příběh.“
Nassim Nicholas Taleb (Černá labuť)

Ano, toto je kouzlo zápletky, motoru každého velkého příběhu… ;)

Sdílení

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Další čtení…

Pojďte tvořit!

Vyzkoušejte jedinečné kurzy tvůrčího psaní, které splnily sen již tisícům lidí. Nejsou určeny jen spisovatelům… :) 

4 myšlenky u článku „Kouzlo zápletky“

  1. Karel Petráň

    Za prvé: Ukázka ne úplně komunikuje s termíny fabule a syžet. Uvedené dva výrazy vyjadřují trošku něco jiného: fabule – celkový souhrn událostí (prvků) obsažených v příběhu, syžet – rozložení jednotlivých událostí (prvků) v příběhu, tj. události nemusí být rozloženy časově za sebou (naopak – na přeskáčku), ani kauzálně (následky mohou předcházet příčinám). Tudíž jako čtenáři nejdřív vnímáme syžet a teprve po dočtení si dáváme dohromady všechny stavební prvky v ucelenou fabuli. – Za druhé: Někteří odborníci se domnívají, že pro příběh stačí časová následnost dějů, že prý nejsou nutné příčinnostní podmínky. Osobně se přikláním při výstavbě příběhu spíše ke kauzálním vztahům, protože působí sevřeněji, prvky příběhu se dostávají do vzájemných vazeb, blízko k sobě, ovlviňují se, vše je emotivnější, působivější, atd. – Za třetí: Škoda, že si někdo netroufne definovat zápletku. Někdo klade rovnítko mezi konfliktem a zápletkou, což je dle mého názoru chybné. Vycházím-li ze samotného slůvka zápletka, při jeho využití nejspíš dochází k zaplétání dějů, událostí, postav a vztahů. Zápletku bych spojoval spíše s termíny, jako jsou pasti, triky, možná i překážky. Zápletku nám mohou připravit jiné postavy, příroda, nebo dokonce i já sám coby hrdina. Naproti tomu za konfliktem se skrývá: když někdo či cosi o něco usiluje, a někdo či cosi mu neumožňuje toho záměru či cíle dosáhnout. To jest, mohu být dokonce i v konfliktu sám se sebou. – Za čtvrté: je také možné, že se mohu mýlit. Rád přivítám další poznámky, vysvětlení či definice, které můžeme všichni využít při psaní.

    1. Milý Karle, díky za obsáhlé postřehy. Budu reagovat na zápletku, která skutečně stále není jednoznačně definována. Moje formulace – Zápletka je moment či situace, která vytváří konflikty (zápletkou není to, že se do sebe zamilují dva lidé, ale zápletka už je to, co pohání příběh dopředu a hází postavám klacky pod nohy, takže: zamilují se do sebe dva lidé ze znepřátelených rodů. Je to jakýsi „motor“ příběhu. Takto definovaná zápletka je velmi funkční a pro studenty mých kurzů tvůrčího psaní snadno pochopitelná.

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *