Podmínky

Vážení zájemci o můj jedinečný emailový kurz tvůrčího psaní,

na tomto místě najdete všechny důležité podmínky, které se ke kurzu Jak napsat knihu váží. Uvědomte si, prosím, že se všemi body musíte bez výhrad souhlasit a svojí registrací tuto volbu potvrzujete. Nečekejte nic hrůzostrašného, jedná se pouze o formální záležitosti. ;)

Podmínky používání emailového kurzu Jak napsat knihu:

 1. Emailový kurz Jak napsat knihu (dále jen “kurz”) je vlastnictvím Reného Nekudy, provozovatele kurzu i těchto stránek (dále jen “provozovatel”). Vztahují se na něj veškeré ochrany z hlediska autorského zákona České republiky. Nelze jej (ani jeho části) dále bez výhradního souhlasu majitele autorských práv šířit, reprodukovat, tisknout atd.
 2. Kurz je poskytován zcela zdarma. Nutná je pouze registrace na stránkách RenéNEKUDA.cz.
 3. Získané emailové adresy nebudou dále šířeny či prodávány (slouží pouze jako nezbytná informace, kam zasílat jednotlivé lekce).
 4. Každý účastník kurzu se může kdykoliv pomocí tlačítka “Unsubscribe” v zápatí každého emailu svobodně odhlásit.
 5. Kurz je nevymahatelný, kdykoliv může být bez upozornění ukončen; stejně tak může provozovatel (tj. René Nekuda) jakéhokoli účastníka bez varování vymazat ze seznamu kurzistů.
 6. Provozovatel kurzu nezodpovídá za jakékoliv případné škody, které by mohly způsobit rozesíláné emaily. Dále provozovatel nenese vinu za technické problémy typu nemožnost se odhlásit, problémy s registrací, včasné doručení emailů, … – tyto nedorazy mohou být způsobeny používaným softwarem, tedy třetí stranou, a není možné dožadovat se v souvislosti s tím jakéhokoliv odškodnění či zadostiučení.
 7. Všechny lekce tohoto kurzu byly vytvořeny v dobré víře, s maximálním nasazením a čistým svědomím autora. Nicméně není možné dožadovat se jakýchkoli náhrad škod, které mohou vzniknout při dodržování rad z tohoto kurzu.
 8. Všichni účastníci kurzu souhlasí, že v jednotlivých lekcích může být zobrazena reklama nebo jiné komerční sdělení. Dále souhlasí, že jim může být zaslán, nezávisle na kurzu, informativní email o novinkách a nových produktech pod značkou RenéNEKUDA.cz.
 9. Autor kurzu si není vědom žádných omezení, které by měly stanovit minimální věkovou hranici jednotlivých účastníků. Nicméně doporučuje věk alespoň 15 let. Pokud se kurzu účastní osoba mladší 15 let, měl by s tím souhlasit její zákonný zástupce.
 10. Účastník kurzu se zavazuje, že vyplněné údaje v přihlašovacím formuláři jsou pravdivé. Je tedy nutné uvést celé občanské jméno (ne přezdívku) a funkční email. Nedodržení této podmínky může být důvodem pro vymazání z databáze kurzistů (bez upozornění)!
 11. Autor a provozovatel kurzu si vyhrazuje právo kdykoli (bez upozornění) tyto podmínky používání kurzu změnit.
 12. Registrací do kurzu všichni účastníci automaticky a bez výhrad souhlasí s těmito podmínkami.

Poslední úprava: 20. ledna 2011

Poznámka: V případě vašich dotazů mě, prosím, neváhejte ihned kontaktovat. Děkuji!