Všeobecné obchodní podmínky

ZÁKLADNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ FYZICKÝCH PRODUKTŮ

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávajícím je MgA. René Nekuda (RenéNEKUDA.cz) sídlem Budovatelů 1205, Hlinsko 53901, IČO: 02069156, od 1. 1. 2023 neplátce DPH. Mobil: (+420) 724 958 399, e-mail: kontakt@renenekuda.cz.

Prodávající se zavazuje vyřídit objednávku a odeslání zásilky do jednoho pracovního týdne (pokud je zboží skladem). Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa v nesprávném nebo neúplném tvaru nebo se jedná zjevně o chybně vyplněné údaje. Pokud tyto pochybnosti vzniknou, informuje prodávající o této skutečnosti kupujícího e-mailem. Prodávající nebude vyřizovat objednávky těch kupujících, kteří více než dvakrát nepřevzali objednávku na dobírku nebo subjektů, které neuhradily předchozí fakturu.

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl kupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí s požadovanými službami RenéNEKUDA.cz a že je neposkytne žádné třetí osobě.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží dodáno.

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží včetně všech poplatků uvedených v závazné objednávce (poštovné, balné, poplatek za dobírku). V případě porušení této smluvní povinnosti se zákazník zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 200,- Kč, která představuje paušální náhradu všech nákladů vynaložených prodávajícím v souvislosti s dodávkou zákazníkem nevyzvednutého zboží.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka převzetím zboží zákazníkem.

Vyzvednutí u prodávajícího

V případě vyzvednutí zboží u prodávajícího je zákazník povinen informovat prodávajícího o zjevných mechanických vadách zboží ihned při přebírání u prodávajícího. Zákazník má v tomto případě právo i povinnost takto poškozené zboží od prodávajícího nepřevzít.

Možnost výměny nepoškozeného zboží za jiné po uplynutí zákonných lhůt podléhá dohodě s prodávajícím.

Doručení poštovním balíkem

V případě doručení zboží poštovním balíkem může zákazník reklamovat mechanické vady zboží nejpozději do 3 pracovních dnů následujících po dni dodání zboží. Při reklamaci takto dodaného zboží je zákazník povinen společně s reklamovaným zbožím přiložit k reklamačnímu dopisu kopii balíkové či dobírkové stvrzenky nebo kopii dodané faktury.

V případě uznání reklamace bude tato vyřízena postupem a ve lhůtách stanovených právními předpisy a to na náklady prodávajícího.

Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující má právo na vrácení platby za toto zboží, ne však na poplatek za náklady spojené s odesláním zboží na jeho adresu (balné, poštovné nebo poplatek za dobírku). Prodávající odešle platbu za zboží zpět na účet nebo složenkou do 3 pracovních dnů od obdržení vráceného zboží.

Vrácené zboží nesmí být poškozené.

Pokud si kupující při objednání zboží vybere platbu převodem na účet, zavazuje se uhradit platbu do 7 kalendářních dnů od data zapsání objednávky do e-shopu. Pokud prodávající nebude mít připsánu platbu na účtu v této lhůtě, objednávku zruší.

Poznámka: Jestliže si kupující vyžádal osobní věnování, pak tyto knihy nelze vrátit (pouze v případě závady vyměnit).

Aktuální ceny dopravy (a tzv. „balného“)

Fyzické předměty jsou přepravovány běžnými dopravními společnostmi (Česká pošta, DPD, GLS, Toptrans, InTime, Zásilkovna apod.). Přesnou cenu dopravy se nakupující vždy dozví v rekapitulaci objednávky v košíku nebo v pokladně.

Běžná cena dopravy (vč. balného) za standardní objednávku fyzického zboží do 2 kg je po ČR 83 Kč a na Slovensko 121 Kč. 

Do ostatních zemí prodávající fyzické zboží nedodává. U objednávek většího rozsahu (zejména nad 5 kg) může být poštovné a balné navýšeno.

Prodávající poskytuje dopravu po České republice zdarma při objednávce vyšší než 350 Kč. Tato akční sleva nemusí být platná po celý kalendářní rok a není vymahatelná.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ E-KNIH

Poskytování služby

Poskytovatelem služby je MgA. René Nekuda (RenéNEKUDA.cz) sídlem Budovatelů 1205, Hlinsko 53901, IČO: 02069156, neplátce DPH. Pro poskytování služby prodeje e-knih platí níže uvedené obchodní podmínky. Poskytovatel provozuje službu na webové stránce www.renenekuda.cz.

E–kniha, její užití a vlastnosti

E-kniha je digitální soubor určený ke stažení do softwarového zařízení uživatele. Tento soubor může obsahovat text, ilustrace i jiné grafické prvky. Stažením e-knihy je pořízení jedné rozmnoženiny souboru proti platbě za podmínek stanovených autorskou licencí k příslušnému dílu obsaženému v e-knize.

Uživatel bere na vědomí, že pro čtení e-knih existují příslušné standardní technické podmínky a formáty. Pokud není uživatel pro přijetí služby náležitě vybaven, nenese poskytovatel za nefunkčnost služby odpovědnost.

Uživatel nesmí zasahovat do ochrany digitálního souboru e-knihy vytvořené poskytovatelem.

Obchodní vztah a platba

Smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem služby je naplněn uhrazením služby uživatelem, připsáním platby na účet poskytovatele a následně umožněním stažení objednaného souboru uživatelem. Úhrada musí proběhnout nejpozději do 7 kalendářních dnů po vzniku objednávky služby. V případě, že platba nebude připsána na účet poskytovatele v této lhůtě, bude objednávka automaticky zrušena.

Uživatel bere na vědomí, že vztahy mezi ním a poskytovatelem služby podléhají právním předpisům platným na území České republiky. Tyto předpisy se mohou vyvíjet v závislosti na technologiích i vývoji přístupu k ochraně autorských práv. Poskytovatel si tudíž vyhrazuje právo tyto podmínky měnit.

Ochrana autorských práv

Všechny e-knihy prodávané na www.renenekuda.cz jsou chráněny autorským zákonem a jejich užití musí korespondovat s udělenou licencí. Cena za stažení obsahuje poplatek za autorskou licenci. Uživatel nesmí užívat knihu jinak než pro svoji osobní potřebu, tudíž nesmí knihu dále kopírovat, prodávat, tisknout ze souboru, půjčovat, sdílet nebo dále poskytovat třetím osobám. Uživatel je obeznámen se skutečností, že porušení autorského práva výše uvedenými způsoby je trestným činem.

ONLINE NÁSTROJE A KURZY

Prodávající se zavazuje dodržení přístupu k zakoupeným online produktům (např. inspirativní nástroje a internetové kurzy) po dobu jednoho kalendářního roku (tj. 365 dní) od zaplacení objednávky. Maximální povolená doba výpadku v tomto roce je 30 dnů. Při nedodržení této podmínky má zákazník právo na navrácení plné výše ceny zaplacené za tento virutální produkt.

Použití online nástrojů a kurzů je vázano na založení profilového (uživatelského) účtu u RenéNEKUDA.cz. To se děje automaticky při vytvoření objednávky. RenéNEKUDA.cz umožňuje i obnovení ztraceného hesla na stránce osobního účtu zákazníka.

Používání zakoupeného online nástroje či kurzu je povoleno pouze osobě uvedené na faktuře vystavené během vytvoření objednávky!

Jakékoliv technické problémy či otázky je možné řešit pouze skrze tento kontaktní formulář (obvyklá doba odpovědi je do jednoho pracovního týdne).

Poznámka: Návody a odpovědi na nejčastější otázky najdete v dokumentaci.

WEBINÁŘE

Nákupen online vstupenky do webinářů pořádaných RenéNEKUDA.cz se prodávají zavazuje zpřístupnit účastníkovi v předem oznámeném čase jednorázový přístup do virtuální místnosti, ve které se webinář koná. Před samotným spuštěním webináře probíhá komunikace s účastníky pomocí e-mailu zadaného v objednávce.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby způsobené softwarem třetích stran (například kvůli používání zastaralého či nepodporovaného internetového prohlížeče).

Technické požadavky zdejších webinářů: internetové připojení v rychlosti alespoň 5 Mb/s, internetový prohlížeč Opera, Safari, Mozilla Firefox nebo Chrome (vždy nejnovější verze) a funkční sluchátka s mikrofónem.

Storno vstupenek na pořádané webináře není možné. Nicméně pokud placený účastník zmešká svůj webinář, může požádat o zpřístupnění jeho záznamu. Záznamy se zpřístupňují na časově omezenou dobu.

Poznámka: Ze všech zdejších webinářů jsou pořizovány videozáznamy pro další potřeby RenéNEKUDA.cz.

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Veškerý obsah placených nástrojů, e-booků a knih RenéNEKUDA.cz je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je René Nekuda, popřípadě příslušní poskytovatele licence. Zpřístupněním služby uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněné osoby anebo v souladu s platnými právními předpisy.

Uživateli nesmí používat tento elektronický systém nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby uživatel používal tento elektronický systém nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Reného Nekudy.

KURZY TVŮRČÍHO PSANÍ PRO VEŘEJNOST – OBCHODNÍ PODMÍNKY

Kolik stojí tyto kurzy?

Vězte, že následující nabídka je nejvýhodnější na celém trhu (nejen v České republice), tj. že jste našli nejlevnější kurzy tvůrčího psaní (a zároveň jedny z nejlepších a nejoblíbenějších):

  • jednodenní kurzy stojí 1950 Kč (5 až 7 hodin)
  • víkendové kurzy stojí 2950 až 3950 Kč (15 hodin)
  • týdenní kurzy stojí 4950 Kč (25 hodin)
  • Anglo-americký kurz tvůrčího psaní stojí 4950 Kč (25 hodin)
  • Miniakademie tvůrčího psaní stojí 5950 Kč (tři víkendy, dohromady 50 hodin)
  • roční kurz Příběh stojí 12950 Kč
  • Kurz tvůrčího psaní pro pokročilé je za cenu 14950 Kč
  • dvouletý Mistrovský kurz stojí 24950 Kč (lze rozložit až do čtyř splátek)
  • online kurzy tvůrčího psaní stojí 480 až 990 Kč

* To znamená, že jedna vyučovací hodina vás vyjde na cca 100 až 250 Kč. Je to méně než za většinu jazykových kurzů.

Kde se kurzy konají?

Všechny mé kurzy se uskutečňují v Praze (s výjimkou Výjezdových kurzů) v prostorách Skautského institutu (Staroměstské náměstí 4, Praha 1). Výuka je velmi intenzivní s naplněním dle obsahu konkrétního kurzu (viz popisky kurzů). Vše je proloženo několika krátkými přestávkami a jednou velkou pauzou na oběd. V zásadě platí, že obsahem každého kurzu jsou obecné základy tvůrčího psaní + diskuze o umění a literatuře + praktická cvičení. Kurzy jsou většinou koncipovány se zhruba stejným podílem praxe a teorie. Počet účastníků je omezen na 7 až 15, což vám vždy garantuje osobní přístup! Poznámka: U některých (spíše teoretických) kurzů může být výjimečně navýšena kapacita na 20 účastníků.

Co všechno ke kurzu potřebuji?

Pouze psací potřeby, dostatek papírů, malý zápisníček a nadšení (případně drobnou svačinu). O ostatní bude postaráno. Pokud bude kurz vyžadovat další texty či pomůcky, dostanete je od lektora.

Jak se mohu do kurzu přihlásit?

Jednoduše – pošlete mi prosím e-mail na kontakt(zavináč)renenekuda.cz nebo vyplňte řádný přihlašovací formulář. Po naplnění minimalní kapacity kurzu (tj. 7 účastníků) budete kontaktováni a bude nutné zaplatit účastnický poplatek na bankovní konto 1058896035/3030 (Air Bank, a. s.). Pak už si jen užijete intenzivní a zábavnou výuku tvůrčího psaní! Důležité upozornění: Uzávěrka přihlášek je vždy 5 pracovních dnů před začátkem kurzu!

Kdy dostanu bližší informace o kurzu?

Bližší informace jsou rozesílány všem řádně přihlášeným účastníkům e-mailem po uzavření přihlášek, tzn. zhruba 5 dní před začátkem kurzu. Nicméně vše důležité již teď najdete v této sekci podrobností o mých kurzech tvůrčího psaní.

Platba kurzovného

Platební kartou

Tímto způsobem bude objednávka okamžitě vyřízená. Zdejší e-shop používá pro platby kartou osvědčenou a celosvětově uznávanou službu Stripe. Poznámka: Jestliže jste si v objednávce rozložili kurzovné, následující splátky již budou hrazeny fakturami, resp. bankovním převodem.

Fakturace – bankovním převodem

Na základě vyplnění přihlášky vám bude vystavena faktura splatná do 5 až 30 dní (standardně 7 dní, ale záleží na termínu uskutečnění kurzu). V přihlašovacím formuláři do sekce “zpráva” můžete napsat své IČO a jiné údaje, které chcete na fakturu uvést (jméno a adresa jsou povinné položky). O přijetí platby budete informování automaticky rozesílaným e-mailem. Důležité upozornění: Za správnost uvedených fakturačních údajů zodpovídá přihlášený (viz vyplnění přáhlášky).

DPH

Od 1. 1. 2023 nejsem plátcem DPH.

Storno podmínky

V případě řádného odhlášení (tj. alespoň dva týdny před začátkem kurzu; u ročních kurzů dva měsíce předem) je možné požádat o náhradní termín (nebo lze vystavit dárkový certifikát na libovolné jméno). Náhradní termíny a dárkové certifikáty je nutné uplatnit vždy do konce aktuálního „akademického“ roku (tzn. do července). Pokud nedojde k jejich naplnění, peníze bohužel propadnou. Pozdější odhlášení (těsně před začátkem kurzu, tj. ne alespoň dva týdny dopředu či dva měsíce u kurzů ročních) nebude bráno na zřetel, neboť by docházelo ke zbytečnému blokování místa. Jestliže nebude naplněna minimální kapacita nebo se kurz zruší, přihlašovací poplatek vám bude samozřejmě navrácen, případně se vaše přihláška (po domluvě s vámi) přesune na jiné vhodné datum. Po začátku kurzu již není možné žádat navrácení peněz, ani přehlášení se na nový termín. Odesláním elektronické přihlášky automaticky souhlasíte s těmito storno podmínkami. Jakékoliv vaše otázky rád zodpovím skrze tento kontaktní formulář. Důležité upozornění: Nezaplacení vystavené faktury v řádném termínu neznamená, že se z kurzu odhlašujete. Odhlásit se můžete například skrze zdejší kontaktní formulář nebo přímo na e-mailu kontakt(zavináč)renenekuda.cz. Jednou přesunutá přihláška se již nedá úplně zrušit!

Nestandardní přesunutí přihlášky

Ve výjimečných případech může dojít k nestandardnímu přesunutí již uhrazené přihlášky (např. mezi uzavřenými ročníky nebo při odhlášení se na poslední chvíli, tj. mimo řádné stornovací období), které je zpoplatněno částkou 1000 Kč (při změně přihlášky méně než 48 hodin do začátku kurzu potom 50 % z kurzovného). Tento krok není ze strany účastníka vymahatelný a záleží na konkrétní situaci a rozhodnutí lektora (např. doložitelné vážné zdravotní důvody přihlášeného). Nestandardně převedená přihláška se již nedá znovu přesunout či zrušit!

Rozložení kurzovného do více splátek

Standardně není možné rozložit kurzovné do více splátek. Nicméně pochopím, pokud by někdo nutně potřeboval trochu ulevit od jednorázového zaplacení větší sumy peněz. Do pole “zpráva” můžete vepsat svoji žádost o rozdělení kurzovného do dvou splátek (u Mistrovského kurzu tvůrčího psaní až do čtyř). Pamatujte ale prosím na to, že kurz musí být vždy zaplacen před jeho začátkem!

Dárkové certifikáty a slevové kupóny

Dárkové certifikáty můžete zdarma stahovat v tisknutelném formátu PDF z odkazů na této stránce (na výběr máte hned ze tří variant dárkových certifikátů). Jejich platnost musí být samozřejmě „kryta“ řádnou přihláškou a uhrazením plné výše kurzovného. Slevové kupóny patří do speciálně označeného pole. Na jednu přihlášku lze uplatnit vždy pouze jednu slevu!

Kdo kurzy pořádá?

Všechny zde uvedené kurzy tvůrčího psaní pro veřejnost pořádá MgA. René Nekuda (IČO: 02069156, neplátce DPH) s výjimkou kurzů, u kterých je přímo uveden jiný pořadatel.

RECENZE A HODNOCENÍ ZDEJŠÍCH PRODUKTŮ A SLUŽEB

Pokud není uvedeno jinak, pak všechny zveřejněné recenze, zkušenosti a hodnocení pocházejí od ověřených zákazníků. Jsou sbírány zejména z dotazníků zpětné vazby rozesílaného po absolvování kurzu (nebo zakoupení produktu). Občas jsou kráceny.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odesláním objednávky uděluje klient souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, provozovateli zde vypsaných kurzů a seminářů k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám společnosti (tímto se rozumí zasílání informací o produktech, akcích a kurzech pod hlavičkou RenéNEKUDA.cz; a to zejména prostřednictvím e-mailu nebo SMS). Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán e-mailem.

Více informací o ochraně osobních údajů najdete zde.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím se řídí Obchodním Zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

Tyto podmínky tvoří závazný obsah všech kupních smluv uzavřených mezi zákazníkem a prodávajícím, jež budou realizované prostřednictvím těchto internetových stránek.

Zákazník odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi podmínkami tohoto řádu, že těmto porozuměl a že tyto bez výhrad akceptuje.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2023; stáhnout si můžete i jejich PDF verzi.

Inspirativní newslettery

Žádný spam, jen skvělé tipy a triky, které povzbudí vaši múzu…

Počkejte! 👋

Než odejdete, zkuste odebírat zdejší inspirativní newslettery (podobně jako 9000 dalších kreativních lidí). Nebojte se, můžete se případně kdykoliv odhlásit.