Velká část našeho okolního světa se brání vůči novým myšlenkám a nápadům. Proto je třeba, abyste si tento fakt uvědomili, a abyste bojovali za uskutečnění vašich skvělých nápadů! Můžete k tomu využít například následující manuál … ;)

Manuál bojovníka za skvělé nápady

Položte si upřímně následující otázky. Jejich zodpovězení vám pomůže prosadit vaše nápady a ujasnit si celou jejich koncepci. Pak dokážete lehce zvítězit; věřte si!

  • Co je vašim cílem? Čeho chcete dosáhnout? Můžete shrnout váš nápad do jedné nebo dvou vět?
  • Co se budete muset naučit, abyste nápad zrealizovali (např. řidičák, nějaký odborný kurz, znalost historie)?
  • Jak se vypořádáte s negativními ohlasy na vaši představu (třeba diplomacií, šikovností, vytrvalostí, zatvrzelostí)?
  • Jaké fyzické prostředky budete potřebovat (počítač, papír a tužku, nějakou sumu peněz, apod.)? Kdo vám s projektem může pomoci?

Dále …

  1. Řekněte si, že to dokážete, a že budete úspěšní. Zavažte se k dokončení úkolu.
  2. Zvažte oběti, které projektu budete muset věnovat a čas, který vám zabere.
  3. Promyslete si možné důsledky vašich činů.

A rozhodně nebuďte spokojení, dokud jste nepodali nejlepší výkon, a dokud jste nevyzkoušeli všechny možné prostředky a cesty! Dokončení vašeho projektu by mělo být vždy na prvním místě.

Bojovník Yoda Jedi řekl:

Vyzkoušet?! Žádné vyzkoušet neexistuje. Vždy to je jenom o udělat, nebo neudělat.

A nakonec  ještě …

  • Co je nyní nejdůležitější věc ve vašem životě, za kterou stojí opravdu bojovat?
  • Stále vás při pomyšlení na její dokončení mrazí v zádech? ;)
Vaše vlastní kniha
Pojďte tvořit!
Vyzkoušejte jedinečné kurzy tvůrčího psaní, které splnily sen již tisícům lidí. Nejsou určeny jen spisovatelům…
VÁŠ PŘÍBĚH