Úvod je nejdůležitější část každého textu a příběhu. V žádném případě ho nepodceňujte, protože prvních pár vět rozhodne, zdali moderní čtenář bude ve čtení pokračovta, či ne!

Mezi nejdůležitější věty v každém textu patří právě ta první. Pokud nepřiměje čtenáře, aby přistoupil k druhé větě, váš text je mrtvý. A pokud ho druhá věta nezaujme tak, aby pokračoval ke třetí větě, je stejně mrtvý. Takové vrstvení, které nutí čtenáře neustále pokračovat, dokud ho příběh nepohltí, je pro spisovatele životně důležitá dovednost.

William Zinsser

Poznámka: Více o důležitosti úvodu se můžete dozvědět např. z příspěvku Jak moc je při psaní povídek důležitý úvod.

Základní principy

1. Napište úvod přesně tak dlouhý nebo krátký, jak to vyžaduje text – každý text potřebuje odlišný úvod.

2. Podívejte se pro inspiraci okolo sebe – mnoho dobrých úvodů pochází od zjištění některé běžné skutečnosti, nebo přehlížené denní absurdity.

Naše běžná realita je hustě zaplněná absurdními zprávami a znameními. Všimněte si jich. Mají nejen sociální význam, ale často jsou dost nepředvídatelným úvodem k odlišení jednoho jedince od druhého.

Zinsser

Jděte do toho! Zkoumejte všechny věci intenzivně a vytrvale. Hledejte v každém objektu umělecké dílo. Nenechávejte ho běžným, jako kdyby jste ho pochopili, ale místo toho jděte pod povrch, až ho uvidíte v  jeho plné síle, zvláštnosti a jedinečnosti.

Dillard

3. Pokud je to možné, vyprávějte konkrétní příběhy. “Zkuste najít řešení, jak předat vaše sdělení čtenářovi v podobě vyprávění.” (W. Zinsser)

Zeptejte se sami sebe

1. Upoutá můj úvod čtenářovu pozornost natolik, aby pokračoval ve čtení?

2. Dozví se čtenář z úvodu, proč byl text napsán (tj. téma, zápletku apod.) a proč by ho měl číst (např. v čem je jiný, nový)?

3. Je můj text zajímavý?

– Pokud v příběhu budou vystupovat běžné figury nebo známé události a zápletky, pak pravděpodobně není.
– Pokud začínáte slovy: “Jan Novák se narodil dne …”, pak rozhodně není.

Toto je pouze základní teorie k prakticky všem druhům úvodů. Více o tvůrčím psaní se dozvíte třeba z tématu “psaní” na RenéNEKUDA.cz.

Tak co, jak začíná váš nový příběh? ;)

Vaše vlastní kniha
Pojďte tvořit!
Vyzkoušejte jedinečné kurzy tvůrčího psaní, které splnily sen již tisícům lidí. Nejsou určeny jen spisovatelům…
VÁŠ PŘÍBĚH